--}}

İngiliz Yurttaş Hakları Beyannamesi

İngiliz Yurttaş Hakları Beyannamesi ile şu beyannameler kastediliyor olabilir:

İngiliz Yurttaş Hakları Beyannamesi ile şu beyannameler kastediliyor olabilir: * 1689 Haklar Beyannamesi - İngiltere Parlamentosu tarafından Kansız Devrim'in ardından çıkarılan bir yasadır, İngiliz Anayasasının temel öğelerinden biri olarak kabul edilmektedir. * 1689 Hak Talebi Yasası - İskoç Parlamentosunun çıkardığı ve İngiltere'de çıkarılan Yurttaş Hakları Yasası'nın ilkelerini aynen İskoç hukukuna aktaran yasa. * Yürürlükte olan 1998 İnsan Hakları Yasasına ek getirerek veya yenileyerek insan haklarını İngiliz hukukunda dokunulmaz kılmak için Birleşik Krallık için bir Yurttaş Hakları Yasa önerisi.Bu yasanın önde gelen siyasi savunucularından birisi Muhafazakar Parti lideri David Cameron'du. Cameron promises UK bill of rights to replace Human Rights Act | Politics | The Guardian Dipnotlar } İnsan hakları kavram olarak tüm insanların sahip olduğu farz edilen "temel hak ve özgürlükleri içine alır.[1] İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler. İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Bu özgürlükler başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmektedir. Bir başka deyişle, birçok hakkın yanında bir sorumluluk da bulunmaktadır. " Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

Kaynak

http://en.wikipedia.org/wiki/British_Bill_of_Rights

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.