İngilizce öğretmenliği

Yabancı dil olarak İngilizce eğitimi, anadili İngilizce olmayan kimselere, İngilizce konuşulan ülkelerde veya kendi yaşadıkları ülkelerde verilen İngilizce eğitimidir.
20 ve 21. yüzyıldaki siyasî ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak dünyada İngilizcenin öneminin giderek artması sonucu özellikle Anglosakson Batı dünyası ile siyasî, askerî ve ekonomik bağları kuvvetli olan ülkelerde İngilizce eğitimi gerek devlet tarafından gerekse özel sektör tarafından teşvik edilmeye başlandı.

İngilizce öğretmenliği

İngilizce öğretmenliği, İngiliz dili branş öğretmeni yetiştirmek için üniversitelerin eğitim fakülteleri bünyesinde yer alan 4 yıllık lisans eğitimidir. Öğretmenliğe giriş, psikoloji, materyal geliştirme, sınav hazırlama gibi formasyon eğitimi yanı sıra İngilizce dil bilgisi, İngilizce konuşma, yazma, okuma, dinleme becerileri, edebiyata giriş, tiyatro gibi İngiliz dili ve edebiyatı eğitimi ile öğrencileri İngilizce branşında yeterli birer öğretmen olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

=Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği sayfaları= <small>2006 ÖSYM Taban Puanları dikkate alınarak sıralanmıştır</small>
 1. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği
 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Department of Foreign Language Education
 3. Hacettepe Üniversitesi English Language Teaching
 4. Dokuz Eylül Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
 5. Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
 6. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
 7. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
 8. Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi
 9. Uludağ Üniversitesi English Language Teaching
 10. Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği
 11. Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi
 12. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
 13. Balıkesir Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi
 14. Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 15. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi
 16. Selçuk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği
 17. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 18. Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi
 19. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği
 20. Muğla Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi
 21. Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi
 22. Trakya Üniversitesi Yabancı Diller
 23. Pamukkale Üniversitesi
 24. İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği
 25. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi
 26. Atatürk Üniversitesi İngilizce Dili Eğitimi
 27. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 28. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
 29. Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi
 30. Ufuk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği
 31. Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi
 32. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
 33. Çağ Üniversitesi
 34. Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı İngilizce Öğretmenliği Programı
 35. Girne Amerikan Üniversitesi
 36. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü
 37. Uluslararası Üniversiteler TESOL Rehberi TESOL/TEFL Bölümü


Linkler

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar