Inisiyatik ��L��M

Briggs Initiative

California Proposition 6, 7 Kasım 1978 tarihindeki Kaliforniya eyâlet seçiminde bir halk oylaması inisiyatifi idi ve daha çok The Briggs Initiative ("Briggs İnisiyatifi") ismi ile tanınıyordu. Orangeli muhafazakâr  eyalet parlamentosu üyesi John Briggs'in...

Komünist ve İşçi Partileri İnisiyatifi

Komünist ve İşçi Partileri İnisiyatifi (İngilizce: The Initiative of Communist and Workers' Parties) (ya da kısaca İnisiyatif) Avrupa Birliği üye ülkeleri

inisiyatif

İnisiyasyon

İnisiyasyon kimi ansiklopedilerde bireyin spiritüel gelişimi için, ‘spiritüel tesir’i alıp aktarabilen bir üstadın sert ve sürekli kontrolü altında, bir düzen ve disiplin içinde, sınavlara dayalı tarzda, metodlu olarak eğitimi şeklinde tanımlanmaktadır. B...

Viktor Babariko

büyük ikinci inisiyatif grubunu kurdu. İnisiyatif grubunun büyüklüğü neredeyse dönemin cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'nun inisiyatifinin büyüklüğüne

İnisiyatik ölüm

Dante’nin “İlâhî Komedya” eserinde, kahramanı İrlandalı keşiş Patrick olan “Patrizio’nun kuyusu” efsanesinde, çeşitli tradisyonlarda, mitolojilerde ve kimi masallarda işlenmiş bir semboldür. Istıraplı deneyimler geçirmek üzere “yeraltına iniş” olarak da i...

Gül-haçlılar

Gül-Haçlılar 16.yy.’da Avrupa’da kurulan ezoterik bir örgüttür. Temel sembolleri güllü haç olduğundan bu adla anılırlar.

İnisiyatör

İnisiyasyon (Süluk) kimi ansiklopedilerde bireyin spiritüel gelişimi için, ‘spiritüel tesir’i alıp aktarabilen bir üstadın sert ve sürekli kontrolü altında, bir düzen ve disiplin içinde, sınavlara dayalı tarzda, metodlu olarak eğitimi şeklinde tanımlanmak...

İnisiyatör

Orfe

Orfe, kimilerince gerçekten yaşamamış efsanevi bir isim veya mitolojik bir şair olarak görülmesine karşın, ezoterizmde, antik Yunan’a bilgeliği Pisagor ve Platon’dan önce getirmiş, en büyük inisiyelerden biri olarak kabul edilir.