Innocent

Diğer anlamları

Innocent

Innocent İngilizce anlamı ve tanımı

Innocent anlamları

 1. (a.) Morally free from guilt; guiltless; not tainted with sin; pure; upright.
 2. (noun) An unsophisticated person; hence, a child; a simpleton; an idiot.
 3. (a.) Simple; artless; foolish.
 4. (noun) An innocent person; one free from, or unacquainted with, guilt or sin.
 5. (a.) Not contraband; not subject to forfeiture; as, innocent goods carried to a belligerent nation.
 6. (a.) Not harmful; free from that which can injure; innoxious; innocuous; harmless; as, an innocent medicine or remedy.
 7. (a.) Free from the guilt of a particular crime or offense; as, a man is innocent of the crime charged.
 8. (a.) Lawful; permitted; as, an innocent trade.

Innocent tanım:

Kelime: in·no·cent
Söyleniş: 'i-n&-s&nt
İşlev: adjective
Kökeni: Middle English, from Middle French, from Latin innocent-, innocens, from in- nocent-, nocens wicked, from present participle of nocEre to harm -- more at NOXIOUS
1 a : free from guilt or sin especially through lack of knowledge of evil : BLAMELESS an innocent child b : harmless in effect or intention searching for a hidden motive in even the most innocent conversation -- Leonard Wibberley ; also : CANDID gave me an innocent gaze c : free from legal guilt or fault; also : LAWFUL a wholly innocent transaction
2 a : lacking or reflecting a lack of sophistication, guile, or self-consciousness : ARTLESS, INGENUOUS b : IGNORANT almost entirely innocent of Latin -- C. L. Wrenn ; also : UNAWARE perfectly innocent of the confusion he had created -- B. R. Haydon
3 : lacking or deprived of something her face innocent of cosmetics -- Marcia Davenport
- innocent noun
- in·no·cent·ly adverb

Innocent ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Guiltless, Ignorant, Impeccant, Ingenuous, Innocuous, Sinless,

Innocent ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Guilty,

Innocent

İngilizce Innocent kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. niño; persona ingenua, inocencia adj. inocente, angélico, cándido, candoroso, de niño, limpio, puro

Innocent

İngilizce Innocent kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. innocent, candide, inoffensif, petit enfant adj. innocent, non coupable, candide; inoffensif

Innocent

İngilizce Innocent kelimesinin Almanca karşılığı.
n. unschuldige Person; naive Person; Kleinkind adj. unschuldig; freigesprochen (Gesetz); naiv; harmlos

Innocent

İngilizce Innocent kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. innocente; ingenuo; semplicione, sciocco agg. innocente, non colpevole; puro; senza malizia; candido, ingenuo; semplice; semplicione, sciocco; all'oscuro, non al corrente; (fam) privo, mancante

Innocent

İngilizce Innocent kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. inocente; ingênuo; infantil adj. inocente; ingênuo; infantil; absolvido (num julgamento)

Innocent

i. masum, günahsız, saf, zararsız kimse, aptal, saftrik s. masum, suçsuz, günahsız, saf, zararsız

Innocent

Fransızca Innocent kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. innocent, guiltless, harmless; clear, honest, lamblike; naive

Innocent

İngilizce Innocent kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. onschuldig; naïef; iemand die alles gelooft; klein kind bn. onschuldig; naïef; niet lastigvallend, niet deert; onschuldig (in gerecht)

Innocent

n. one who is innocent; one who is free from sin or wrongdoing; one who is simple or naive; small child adj. not guilty (Law); free from sin or wrongdoing, pure; simple, naive, unsophisticated; harmless adj. innocent, guiltless, harmless; clear, honest, lamblike; naive

Innocent

Fransızca Innocent kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (général) zondeloos; vrij van zonde2. (créature vivante) onschuldig; argeloos 3. (commentaire) onschuldig4. (droit) onschuldig; niet schuldig 5. (conduite) kinderlijk; onschuldig

Innocent

Fransızca Innocent kelimesinin Almanca karşılığı.
n. unschuldsengel, unschuldige, unschuldslamm adj. unschuldig, harmlos, unverdorben, naiv, arglos, leichtgläubig

Innocent

Fransızca Innocent kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (général) senza peccato; innocente2. (créature vivante) innocente 3. (commentaire) innocuo; innocente; inoffensivo4. (droit) innocente; non colpevole 5. (conduite) da bambino; fanciullesco; infantile; ingenuo; innocente

Innocent

Fransızca Innocent kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (général) inocente; sem pecados2. (créature vivante) inofensivo 3. (commentaire) inócuo; inofensivo; inocente4. (droit) inocente; sem culpa 5. (conduite) infantil; pueril; inocente

Innocent

Fransızca Innocent kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (général) exento de pecado2. (créature vivante) inocente; inofensivo 3. (commentaire) inocuo; inofensivo4. (droit) inocente 5. (conduite) infantil; inocente; candoroso; ingenuo

Innocent

Fransızca Innocent kelimesinin Türkçe karşılığı.
suçsuz, masum; arı; saf

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Innocent ilgili konular

 • Smile

  Smile İngilizcede gülümseme anlamına gelen sözcüktür. Ayrıca aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • Smiler

  Smiler Steve Harris`in Iron Maiden`ı kurmadan önce 1974-1975 yıllarında yeraldığı İngiliz hard rock grubudur. Grubun liderliğini her ikisi de
 • Don Juan

  Don Juan, hikâyesi defalarca farklı yazarlar tarafından anlatılmış efsanevi ve kurgusal bir karakterdir.
 • Magna Carta

  1215’te Kral John tarafından imzâlanan, İngiliz halkıyla kral arasındaki hak ve hukuku bir anlaşma ile ayıran ilk siyâsî belge. Büyük fer
 • Vincent

  Vincent (isim) - Avrupa ve Amerika`da yaygın olarak kullanılan bir erkek adı. "Vince" olarak da kullanılır.
 • Cadılık

  Cadı, birçok dinde ve mitolojide kötü amaçlarla kullandığı doğaüstü güçleri olduğuna inanılan kişi. Efsanelerden kaynaklanan yanılsam
 • Kan nakli

  Kan Nakli Kan hacminin azalmış olduğu durumlarda, özellikle bir yaralanma sonucu çok miktarda kan kaybetmiş bir yaralının tedavisinde en kesin
 • Cem Sultan

  Cem Sultan Fatih Sultan Mehmed�in küçük oğlu. 1459 yılında doğdu. Annesinin adı Çiçek Hâtun�dur. İlk terbiyesini saraya hoca
 • Papa listesi

  Roma Katolik Kilisesi Papa listesi. Latince: "baba" anlamına gelen papa sözcüğünden türetilen bu isim, bazı kiliseler tarafından yüksek ruhan