İnorganik Kimya

İnorganik kimya, karbon (C) haricindeki elementleri ve bunların oluşturduğu bileşikleri inceleyen bir kimya bilim dalıdır.

İnorganik kimya, karbon (C) haricindeki elementleri ve bunların oluşturduğu bileşikleri inceleyen bir kimya bilim dalıdır.

kimya kimya-taslak

Diğer anlamları

İnorganik kimya

Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı.

İnorganik kimya

Türkçe İnorganik kimya kelimelerinin İngilizce karşılığı.
inorganic chemistry

İnorganik kimya

canlıların dışında, yerkabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İnorganik Kimya ilgili konular

 • Kimya

  Kimya doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalı. Özellikle maddelerin yapılarını ve birbirleriyle olan etkileşimlerini ince
 • Eczacılık

  Eczacılık ilaçların toplanması, hazırlanması, standart hale getirilmesi ile uğraşan sanat ve tatbiki bilim dalı. Eczacılığın alanına, i
 • İnorganik kimya

  İnorganik kimya, karbon (C) haricindeki elementleri ve bunların oluşturduğu bileşikleri inceleyen bir kimya bilim dalıdır.
 • Kimyager

  Kimyager (Kimya Bilimci), Üniversitelerin Fen ve Mühendislik Fakülteleri`nin Kimya Lisans Bölümlerinden mezun olan; organik kimya, anorganik kimy
 • Kimyacı

  Kimyager (Kimya bilimci), Üniversitelerin Fen Fakülteleri'nin Kimya Lisans Bölümlerinden mezun olan; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimy
 • Kimyanın dalları

  Kimya bilimi sınırsız denecek sayıda çok bileşiğin incelenmesini kapsar ve bu konudaki bilgi ve etkinlikleri sistemli hale getirmek amacıyla b
 • Farmasötik kimya

  Medisinal ya da farmasötik kimya kimya ile eczacılıkın kesiştiği noktadaki etken madde dizaynı, organik sentez ve ilaçlar geliştirmek ile ilg
 • Anorganik kimya

  İnorganik kimya, (anorganik kimya olarak da bilinir) inorganik, organik olmayan, yani karbon-hidrojen bağı içermeyen bileşiklerin özelliklerini
 • Kimyager listesi

  Kimyager (Kimya bilimci), Üniversitelerin Fen Fakülteleri'nin Kimya Lisans Bölümlerinden mezun olan; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimy
 • Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

  Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1968 yılında Anadolu Eczacılık Özel Yüksekokulu olarak kurulmuş 1971 yılında ise kamulaştırılara