insan kuş misali

uzakça bir yere gidildiğinde söylenir.

Yanıtlar