İnsanın Türeyişi

İnsanın Türeyişi ya da özgün adıyla ''The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex'', İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in ilk kez 1871 yılında basılan evrim kuramı hakkındaki kitabıdır. Kitap Darwin'in, 1859'da yayınlanan, Türlerin Kökeni'nden sonra insanın evrimi ve seksüel seçme ("eşeysel seçme", ing. "''sexual selection''") kuramını konu edinen ikinci kapsamlı eseridir.

İnsanın Türeyişi ya da özgün adıyla The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in ilk kez 1871 yılında basılan evrim kuramı hakkındaki kitabıdır. Kitap Darwin'in, 1859'da yayınlanan, Türlerin Kökeni'nden sonra insanın evrimi ve seksüel seçme ("eşeysel seçme", ing. "sexual selection") kuramını konu edinen ikinci kapsamlı eseridir. Türkçeye ilk kez Yavuz Erkoçak tarafından Almanca'dan çevrilen kitap 1968 yılında Sol Yayınları tarafından basılmıştır. Daha sonra kitabı Öner Ünalan, İngilizce aslından çevirmiştir ve Haziran 1973'te, Onur Yayınları tarafından basılmıştır. Darwin'in "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex" adlı kitabı aslında iki kitaptan oluşmaktadır ve bunlar Türkçede ayrı kitaplar olarak basılmıştır. İlk kitapta, bir tür olarak insan, yani insanın bedensel ve zihinsel bakımdan öbür hayvanlarla evrimsel ilişkileri; ikinci kitapta ise, yumuşakçalar gibi aşağı hayvanlardan insana dek eşeysel seçme incelenir. Bunlara 1872'de yayımlanmış olan "The Expression of the Emotions in Man an Animals" (İnsanda ve hayvanlarda Coşkuların Dışavurumu)'nu da eklemek gerekir; çünkü tasarlanışında ilk kitabın bir parçasıdır ve hacmi büyüyünce ayrı bir kitap olarak yayımlanmıştır. Türkçede, birinci kitap İnsanın Türeyişi ("The Descent of Man") adıyla, ikici kitap ise Seksüel Seçme ("Selection in Relation to Sex") adıyla basılmıştır. Böylece, Darwin'in "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex"' adlı kitabının tamamının basılması, İkinci kitabın Nisan 1977'de gene Öner Ünalan tarafından çevrilip Onur Yaynları tarafından yayımlanmasıyla tamamlanmıştır. İlk kitap olan İnsanın Türeyişi, "Giriş" bölümü hariç 7 bölümden oluşmaktadır. Bunlar : 1. Bölüm - İnsanın Aşağı Bir Biçimden Türediğinin Kanıtı 2. Bölüm - İnsanın Aşağı Bir Biçimden Nasıl Geliştiği Üzerine 3. Bölüm - İnsanın ve Aşağı Hayvanların Zihinsel Yetilerinin Karşılaştırılması 4. Bölüm - İnsanın ve Aşağı Hayvanların Zihinsel Yetilerinin Karşılaştırılması - Katkı 5. Bölüm - Zihni ve Ahlaki Yetilerin Eski ve Uygar Çağlar Boyunca Gelişi Üzerine 6. Bölüm - İnsanın Hısımlıkları ve Soykütüğü Üzerine 7. Bölüm - İnsan Irkları Üzerine Darwin, Türlerin Kökeni'nden (1859) sonra İnsanın Türeyişi'ni yayımlamak için uygun bir bilimsel ortam doğmasını beklemiştir. Bunu, kitabının girişinde şöyle anlatır: 1867 yılında yazılmaya başlanan ve 1871'de yayımlanan kitap, daha yayımlandığı gün 5.267 nüsha satılmıştır.

Notlar

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İnsanın Türeyişi ilgili konular

 • Öner Ünalan

  Öner Ünalan, Türk yazar, çevirmen, araştırmacı.
 • Poisson denklemi

  Poisson denklemi elektrostatik, makine mühendisliği ve teorik fizik'de geniş kullanım alanına sahip eliptik türdeki Kısmi diferansiyel denklem
 • Han (unvan)

  Han, eski Türk - Moğol topluluklarında hükümdar. "Ulu insan", "lider" anlamları taşımaktadır. Moğolcada ve bazı Altay lehçelerinde Kan (Ga
 • İnsanın Türeyişi

  İnsanın Türeyişi ya da özgün adıyla ''The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex'', İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in ilk kez
 • Ortak köken

  ortak bir ataya sahipse, soyları da ortak demektir. Modern biyolojiye göre yaşayan bütün canlılar ortak bir atadan ya da atasal gen havuzundan t
 • Darwin çıkıntısı

  Darwin çıkıntısıdır. Sağda: Bir şebeğin kulağındaki homolog çıkıntı
 • Nilos Kabasilas

  Nilos Kabasilas (Yunanca: Νεῖλος Καβάσιλας; d. y. 1298, Thessalonike [Selanik] - ö. y. 1363, Konstantinopolis [İstanbul], Bizans İm