İnsan Biçimcilik

İnsan biçimcilik (antropomorfizm, Yun. ανθρωπος/anthrōpos = insan; μορφη/morphÄ“ = şekil, biçim), insan niteliklerini başka bir varlığa, özellikle Tanrı`ya aktarılması.

İnsan biçimcilik (antropomorfizm, Yun. ανθρωπος/anthrōpos = insan; μορφη/morphÄ“ = şekil, biçim), insan niteliklerini başka bir varlığa, özellikle Tanrı`ya aktarılması.

İlkel insanlarda başlayan bu tasarım, önce cansızları canlı saymakla başlamıştır. Daha sonra, tanrılara, çeşitli mitolojilerde görüldüğü gibi, insan biçimi ve nitelikleri yakıştırılmıştır. Bu anlayış, antikçağ Yunanlılarında, Homeros-Hesiodos ikilisinin tanrıları insan biçiminde ve insan niteliğinde olarak düşünmeleriyle başlamıştır. Homeros-Hesiodos`un mitolojik tanrıları, insanlar gibi; sevişirler, düşünürler, kıskanırlar, acı çekerler ve birbirlerinin ayaklarını kaydırırlar. Bu anlayışın nedeni, Yunanlıların her şeyi canlı, devimli biçimli düşünme eğilimleridir ve ilkel canlıcılığın izlerini taşır. Antropomorfizmin örnekleri ilahi dinlerde de görülür. Örneğin Hıristiyanlığın Andians tarikatı, kutsal kitaptaki sözlerin gerçek anlamıyla anlaşılmasını önerir ve örneğin tanrının eli deyimini etki anlamında değil insanlardaki al anlamında anlar. Müslümanlık ve Yahudilik`de bu örtülü bir biçimde gerçekleşmiştir.}

Kaynak: felsefe.gen.tr

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İnsan Biçimcilik ilgili konular

 • Hyperion

  Titanlardan biri. Uranos ile Gaia'nın oğlu. Kız kardeşi Heia ile evlendi. Helios, Eos ve Selene'nin babası.
 • Kişileştirme

  Antropomorfizm ya da İnsan biçimcilik, insan niteliklerinin başka bir varlığa atfedilmesidir. Hayvanlar, cansız varlıklar, doğa güçleri, ço
 • Antropomorfizm

  İnsan niteliklerini başka bir varlığa, özellikle Tanrı’ya aktarılması.İlkel insanlarda başlayan bu tasarım, önce cansızları canlı say
 • Biçimcilik

  Biçimcilik kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • İnsan biçimcilik

  İnsan biçimcilik (antropomorfizm, Yun. ανθρωπος/anthrōpos = insan; μορφη/morphÄ“ = şekil, biçim),
 • Kiklop

  Yunan mitolojisinde alınlarının ortasında tek gözleri bulunan devler. Poseidon ile Amphitrite`nin oğulları. Onlar tanrılardan korkmayan, zalim
 • Biçimcilik (matematik)

  Biçimcilik ya da formalizm, matematiksel gerçekliğin evrenselliğini yadsıyan, matematiğin bazı mantık kuralları çerçevesinde bir entelektü
 • İnsan (anlam ayrımı)

  İnsan şu anlamlara gelebilir:
 • Eleştirel hukuk çalışmaları

  Eleştirel hukuk çalışmaları, 1970'li ve 80'li yıllarda hukuki düşüncede gelişen bir harekettir. Temelinde, gizli çıkarlardan ve mevcut yas
İnsan Biçimcilik
İnsan biçimcilik