İnsan deneyleri, insanlar üzerinde uygulanan medikal deneyleri içerir. Tıbbi araştırmalar`ın önemli bir parçasıdır ve birçok insan tıbbi tedavi için klinik denemeleri`ne gönüllü olmaktadır. Bazı insanlar ayrıca basit medikal bilim ve biyoloji için de gönüllü olmaktadır.

İnsan deneyleri

} İnsan deneyleri, insanlar üzerinde uygulanan medikal deneyleri içerir. Tıbbi araştırmalar`ın önemli bir parçasıdır ve birçok insan tıbbi tedavi için klinik denemeleri`ne gönüllü olmaktadır. Bazı insanlar ayrıca basit medikal bilim ve biyoloji için de gönüllü olmaktadır.

Bazı deneyler, hayvanlar yerine insanların kullanıldığı kozmetik ürün ve içeriklerin testlerini barındırabilir. Bazı vakalarda doktorların testleri, başkalarının hayatlarını riske atmamak için kendileri üzerinde yaptığı belirtilmiştir. Bu durum kişisel deney olarak adlandırılır.

İnsan deneylerinin tarihçesi

İnsan deneyleri ve araştırma ahlakı zaman içinde değişim gösterdi. Pek çok zaman, insan deneylerinin objeleri mahkumlar, köleler, aile üyeleri veya deneyi yapanın kendisiydi.

Antik zamanlar

Chalcedonlu (Kadıköy yakası) Herophilus, diğerleri arasında Batlamyus krallıklarından gelen mahkumlar üzerinde, mahkumlar canlıyken yaptığı deneyler sayesinde Celcus tarafından itibar gördü.

Eski Modern Bilim

İlk insan kobaylı araştırma deneyleri arasında 1700 yıllarında aşı deneyleri bulunur. Bu ilk dene melerde , fizikçiler kendilerini veya aile üyelerini denek olarak kullanmışlardır. Başkaları üzerinde denemeler, denek üzerinde bir tehlike olmadığı tecrübelerle kanıtlanınca gerçekleştirilirdi.

Bunun gibi araştırmalardan ünlü olan bir araştırma, çiçek aşısını kendi oğlu ve komşusunun çocukları üzerinde deniyen Edward Jenner`ın deneyleridir. Kişisel deneylere örnek olarak Johann Jorg`un değişik dozlarda 17 ilacı etkilerini kaydetmek için denemesidir. Karşıt şekilde ünlü bilimadamı "insan işlemleri üzerinde acı dolu" Louis Pateur buna rağmen öncelikli sonuçların hayvanlarla yapılan deneylerden sonra alınması konusunda ikna olmuştu. Bir insan üzerinde işlem yapmayı sadece onun ilk deneğinin, küçük bir çocuk olan Joseph Meister`in, ölümüne emin olunca kabul etmişti, ve sonuç kaçınılmazdı.(Rothman 1993)

20. yüzyılın başları

1900lerde, ilaçlardaki ilerlemeler hızlandı ve deneklerle araştırma işlemleri de değişti. İnsan hakları ortaya çıktı, bilim disiplinlerinde etik açılardan çeşitli tartışmalara konu oldu.

Walter Reed`in iyi bilinen deneyleri sarı humma aşısını geliştirdi ve büyük avantajlar getirdi. Reed`in aşı denemeleri dikkatlice ince elenip sık dokundu ve hernasılsa önceki denemelere benzemedi (Brady 1982)

Tıbbi deneyler ayrıca insanların izinleri olmadan, baskı yoluyla ve gizlice, üstü örtülü olarak da yapılmıştır. Tıbbi deneme bahanesi bazı zorbalıklar için gerekçe olarak kullanılabilir. 1932den 1970lere kadar, Birleşik Devletlerde, insanlar Tuskegee Frengi İncelemeleri için denek olarak kullanılmıştır.

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı sırasında , Almanyada, Nazi insan deneyleri vuku buldu. Savaşın sonunda 23 Nazi doktor ve bilim adamı toplama kamplarında denek olarak kullanılan insanları öldürmekle yargılandı. 23 Nazi partisi üyesinin yargılanması Nurnbergdeydi ve bunlardan onbeşi suçlu bulundu, bunların yedisi asılarak idama mahkum edildi ve diğer sekizi 10 yıldan ömür boyu hapse kadar cezalar aldı. Sekiz parti üyesi beraat etti. (Mitscherlich 1992)

Bu işlemlerin sonucunda Nurnberg Kanunu oluşturuldu, ve araştırmacılar için aşağıdaki başlıkları içerir.
Bilgilendirilmiş izin gereklidir.
Araştıma öncelikle hayvanlar üzerinde yapılmalıdır.
Beklenen yararlarla beraber risk de açıklanmalıdır.
Araştırmalar uzman bilimadamları tarafından yürütülmelidir.
Fiziksel ve ruhsal acıdan kaçınılmalıdır.
Ölüm veya benzeri yaralanmaların söz konusu olabileceği araştırmalar yapılmamalıdır.


Japonya`da 731. Birim, canlı mahkumların vücutlarında deneyleri , uzuvları bedenden ayırma, salgın hastalık deneylerini 1920lerin başından çok geniş bir sürece yayarak uyguladı. Sovyetler, Japonların sonuçlarına göz diken Amerika tarafından bu sorumluluğa ulaşım için birçok yönden engellendi. Etkileri dayanıklıydı ve Çin hala gizlenmiş patojenin etkilerini gidermek için çalışıyor

1940 yılında Birleşik Devletlerde Şikago şehrindeki dörtyüz mahkum yeni ve deneysel ilaçların etkilerini çalışmak için sıtma hastalığına yakalatıldı.1942 yılının başında, hardal gazı deneyleri, 4.000 Birleşik Devletler memurunda insan sinir sisteminindeki etkileri üzerine çalışmak üzere yürütüldü. 1945 yılında sonlandırıldı.

Maryland`daki Fort Detrick, Birleşik Devletler biyolojik savaş denemeleri karargahıdır. Pettycoat Operasyonu, enfecsiyonların bulaştırıldığı ve insan deneklerdeki etkilerinin gözlendiği bir operasyondu.[1].

Helsinki Deklerasyonu

1964 yılında Dünya Medikal Birliği ``Helsinki Deklerasyonu`` olarak bilinecek olan araştırma etiğine dair bir takım kanunlar yayınladı. Nurnberg Kanunun, tedavileştirici içerikli medikal araştırma gözüyle yeni bir yorumlanmasıydı.Akabinde, Gazete editörleri araştırmaların deklerasyona göre olası gerektiğine ihtiyac gösterdi. Budoküman Bilimsel Gözlemleme Yönetim Kurulunun işlevinin iyileştirilmesine neden oldu. (Shamoo & Irving 1993)

Beecher Maddesi

1966 yılında,anestesi uzmanı Dr. Henry K. Beecher bir makale yazdı:``Etik ve Klinik Araştırmalar, saygı gösterilen araştırmacılar tarafından yürütülen ve etik olarak tartışmalı 22 örnek araştırmayı tanımlıyordu ve başlıca basında yayımlandı Beecher "İlaç sestir ve en büyük ilerleme sesli erişebilmedir." diyordu. O, bununla beraber eğer etik olamayan araştırma engellenmeseydi, "tedaviye büyük zarar verecekti". Beecher wrote, "Medicine is sound, and most progress is soundly attained...". He believed, however, that if unethical research were not prohibited it would "do great harm to medicine". Beecher etik olmayan birkaç araştırmanın hesaplarını şart koşmuş ve "etik olmayan ve şüpheli etik prosedürler nadir değildir" şeklinde sonuçlandırmıştır. (Beecher 1996)

Belmont Prensipleri

Halk Sağlık Servisi Frengi Çalışması, insan denekler kapsayan araştırmaların halk algılamasını yönlendirenleri arasında en etkilisiydi. Basın bu çalışmayı ortaya çıkardığı zaman Birleşik Devletler Kongresi bir panel düzenledi ve bu çalışmayı derhal durdurulması gerektiğini beyan etti. İnsan araştırmalarının bu yetersizliği kifayetsizdi. Panel federal düzenlemeler yapılmasını ve gelecekte insan araştırma deneklerinin korunmasını tavsiye etti. Akabinde , federal düzenlemeler kanunlaştırıldı, ve bu kanun Ulusal Araştırma Kanunu 45, Federal Düzenlemeler Kanunu 46, 21 ve 50`yi de içermekteydi .

1974 yılında Birleşik Devletler Kongresi Biomedikal ve Davranış Araştırmalarında İnsan Deneklerin Korunması için Ulusal Komisyon düzenlenmesini onayladı, genel olarak bilindiği Ulusal Komisyon adıyla, araştırma etiğindeki kişilerin oluşturduğu komisyon. Kongre, Ulusal Komisyona insan araştırmalarının idaresi altında basit etik prensipleri tanımlaması için emir verdi. Bu görevi tamamlamak için komisyon, o güne kadar süregelmiş "İnsan denekli araştırmaların etik yanını yargılamak için basit etik prensipleri nedir" hakkındaki tartışma ve soruları inceledi. Kongre ayrıca ulusal komisyondan , insan araştırmalarının bu prensiplerle uyumlu çalışmasını sağlayacak maddeler oluşturmasını istedi.

1979 yılında, Ulusal komisyon toplanarak Belmont Raporunu yayınladı. İnsan deneylerinin içindeki herkes için Belmont Raporunun okunması gerekli ahle getirildi. Rapor bütün insan hususlu araştırmalar altında üç başlıca etik prensip tanımlıyordu. Bu prensiple genel olarak Belmont Prensipleri olarak isimlendirilir. Belmont prensipleri insan için saygı, iyilik ve adalet içermektedir.

} <!--

II. Dünya Savaşı sonrasıCIA ABD ordusuyla birlikte kimyalasal ve biyolojik bir çalışma başlattı.Edgewood tophanesi ve American Askeriyesi tıbbi araştırma enstitüsü bu uygulamaların başlandığı ve en önemli merkeziydi.Cia bu upurda birçok toksin geliştirdi.Bunlar , daha çok, uyuşturucu and kansorojen içindi.Cia bu toksinleri Fidel Castro`nun süikastinde ve Abdul Karim ve Patrick Lumumba gibi diğer devlet adamları içinde kullanmaya çalıştı .Akıl kotrol materyalleri daha çok insanları sorguya çekmeyi kolaylaştırmak için kullanılmıştır.Ve bu toksinler süikastlarda silah olarak kullanılmıştır.Bu toksinlerden biri Cİa in üzerinde çok büyük dikkatle çalıştığı kırmızı yosunun türevi olan bir maddeden oluşmaktadar.Adı ise dinoflagellate olarak adlandırılmaktadır.

The MK-ULTRA project was a CIA run human experiment program where prisoners and unwitting subjects were administered hallucigenic drugs in attempt to develop incapacitating substances and chemical mind control agents. The operation was run by Sidney Gottlieb. CIA researchers at the Bien Hua prison conducted human experiments on Vietnamese Communist subjects as a form of torture.The CIA was accused of murdering one of the unwitting subjects of the CIA LSD tests named Frank Olson . The CIA claimed that the man committed suicide as an after-effect of the LSD but the family exhumed the body and a forensic pathologist found evidence of blunt trauma to the head suggesting that he was knocked out before being thrown out of the window of a hotel. This supported the Olsen family`s claims that CIA killed had him because he wanted to expose the MK-Ultra program [2]. The Church Investigation revealed some information on this project.

A Manhattan District Attorney opened up an investigation but was did not have enough evidence to prosecute. It is interesting to note that soon after this happened, the former CIA director William Colby drowned and he would have been a key witness. Dr. Sidney Gottlieb requested that William Colby destroy most of the documents on the MK-Ultra program. Some suspect that the trial would produce information that would devastate the reputation of the William Colby and other officials involved in MK Ultra[3].

The CIA also recruited the University of Pennsylvania dermatology profesor named Dr.Albert Klingman to run the studies of the Holmsburg Prison.Kligman also conducted human studies on the effects of blistering agents on human skin [4].

The US government also conducted numerous human radiation experiments [5].

Human vivisection

} Vivisection has long been practised on human beings. Herophilos, the "father of anatomy" and founder of the first medical school in Alexandria, was described by the church leader Tertullian as having vivisected at least 600 live prisoners. In recent times, the wartime programs of Nazi Dr. Josef Mengele and the Japanese military (Unit 731 and Dr. Fukujiro Ishiyama at Kyushu Imperial University Hospital) conducted human vivisections on concentration camp prisoners in their respective countries during WWII. In response to these atrocities, the medical profession internationally adopted the Nuremberg Code as a code of ethics. This code of ethics does not prohibit vivisection on humans.

Human volunteers can consent to be subjects for invasive experiments which may involve, for example, the taking of tissue samples (biopsies), or other procedures which require surgery on the volunteer. These procedures must be approved by ethical review, and carried out in an approved manner that minimizes pain and long term health risks to the subject [6]. Despite this, the term is generally recognized as pejorative: one would never refer to life-saving surgery, for example, as "vivisection." The use of the term vivisection when referring to procedures performed on humans almost always implies a lack of consent.

Ongoing issuesIn the last several years, reports of unethical studies including gene transfer, cancer, and psychiatric research have heightened public awareness of issues related to human experimentation. }

Questionable psychological experiments

Several experiments have been conducted on consenting volunteers whose ethical nature is now considered questionable. Following exposure of these experiments, rules regarding informed consent have been tightened.

References

 • Beecher, Henry K. "Ethics And Clinical Research." The New England Journal of Medicine. Vol 274 No. 24, June 16, 1966, 1354 - 1360
 • Brady, Joseph V. and Jonsen, Albert R. "The Evolution of Regulatory Influences on Research with Human Subjects." Human Subjects Research - A Handbook for Institutional Review Boards. Ed. Greenwald, Robert A. et al. New York: Plenum Press, 1982. 3 - 18
 • Mitscherlich, Alexander and Mielke, Fred. "Epilogue: Seven Were Hanged." Ed. Annas, George J and Grodin, Michael A. The Nazi Doctors And The Nuremberg Code - Human Rights in Human Experimentation. New York: Oxford University Press, 1992. 105 - 107
 • Rothman, David J. "Ethics and Human Experimentation: Henry Beecher Revisited." The New England Journal of Medicine. Vol. 317, No. 19, Nov.5, 1987 - Public Responsibility in Medicine and Research, Boston, April 1 - 2, 1993
 • Shamoo, Adil E. and Irving, Dianne N. "Accountability in Research." 1993 in press - Public Responsibility in M


Further reading

 • Goliszek, Andrew. ``In the Name of Science: A History of Secret Programs, Medical Research, and Human Experimentation``, St. Martin`s Press 2003, ISBN 0-312-30356-4
 • Hornblum, Allen. ``Acres of Skin: Human Experiments at Holmesburg Prison: A True Story of Abuse and Exploitation in the Name of Medical Science.`` Routledge, 1998.
 • Kevorkian, Jack: ``A brief history of experimentation on condemned and executed humans.`` JAMA 77 (1985) pp.215-226
 • Lederer, Susan: ``Subjected to science. Human experimentation in America before the Second World War`` Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press 1995
 • Moreno, Jonathan D. ``Undue Risk: Secret State Experiments on Humans.`` W H Freeman 1999, Routledge 2001.
 • Welsome, Eileen. ``The Plutonium Files: America`s Secret Medical Experiments in the Cold War.`` Dell Publishing (Random House), 1999.-->


Dış bağlantılarMenschenversuch Human experimentation Ihmiskoe 人体试验

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar