İnsan Genom projesi “tüm çağların en özel günü” ifadesi ile Clinton ve Blair tarafından Haziran 2000 de dünyaya duyuruldu. proje sonuçları 2001 yılında açıklanmış olsa da eksikler ancak 2003 yılında bitirilebildi. Ancak Celera ve ABD, İngiltere, Japonya gibi devletlerin oluşturmuş olduğu uluslararası konsorsiyum tarafından açıklanan sonuçların %30 çelişkili çıkması üzerine her iki grup da birlikte çalışarak bu farklılığı ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyorlar.

İnsan Genom projesi

İnsan Genom projesi “tüm çağların en özel günü” ifadesi ile Clinton ve Blair tarafından Haziran 2000 de dünyaya duyuruldu. proje sonuçları 2001 yılında açıklanmış olsa da eksikler ancak 2003 yılında bitirilebildi. Ancak Celera ve ABD, İngiltere, Japonya gibi devletlerin oluşturmuş olduğu uluslararası konsorsiyum tarafından açıklanan sonuçların %30 çelişkili çıkması üzerine her iki grup da birlikte çalışarak bu farklılığı ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyorlar. Bu farklılığın sebebinin dizilemedeki yaklaşım olduğunu belirten Dr. Venter, Celera şirketinin yaklaşımının doğru olduğunu savunuyor.

Tarihçe

*1954 DNA'nın keşfi
 • 1977 DNA dizilenmesi yöntemleri (Sanger ve Maxam-Gilbert)
 • 1976 İlk genetik şirketi
 • 1981-82 İlk transgenik fare Gen bankası detaları oluşturuldu.
 • 1983 İlk genetik hastalık haritalandı.(Huntington hastalığı)
 • 1985 Polimeraz zincir reaksiyonu'nun keşfi (Saiki, Mullis)
 • 1986 Pozisyonel klonlamaİlk insan genetik haritası (RFLP)
 • 1990 İnsan genom projesi başladı.ELSI oluşturuldu, Etik, Legal, Sosyal program BAC’ların keşfi (Bacteral artificial chromosome)
 • 1991 Gen fragmanlar expressed sequence tag (EST) Kistik fibroz geninin klonlanması
 • 1992 İnsan genomunun 2’nci nesil haritası Dataların serbest bırakılması
 • 1994 İlk genetik olarak değiştirilmiş besin domates Ayrıntılı insan gen haritası
 • 1995 İş yerlerinde genetik ayrımcılığın yasaklanması İnsan genomunun fiziksel haritası tamamlandı
 • 1996 Fare genetik haritası 280.000 EST İnsan DNA dizilenmesi başladı
 • 1997 E.coli genomu dizilendi
 • 1998 Celera genomics firması 3 yıl içinde projenin tamamlanacağını duyurdu.Mycobacterium tuberculosis dizilendi
 • 1999 22.kromozom dizilenmesi tamamlandı
 • 2000 Genomik bilgiye serbest ulaşım (Clinton, Blair) Meyva sineği genomu dizilendi
2l. kromozom Dizi sonuçları açıklandı
 • 2001 Uluslararsı konsorsiyum ve Celera farklı dergilerde sonuçlarını aynı anda açıkladı.
 • 2003 Eksiklikler giderilerek her iki grup da taslaklarını tamamladı.
 • 2005 İnsan Genom projesi için her iki grubun da çalışmaları devam ediyor.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar