İnsan Hakları Derneği (İHD), 98 insan hakları savunucusu tarafından 17 Temmuz 1986 tarihinde kuruldu. Kurucular, derneğin kuruluş amacını Tüzük`te; "Derneğin tek ve belirli amacı, `insan hak ve özgürlükleri` konusunda çalışmalar yapmaktır." şeklinde açıkladılar.

İnsan Hakları Derneği

İnsan Hakları Derneği (İHD), 98 insan hakları savunucusu tarafından 17 Temmuz 1986 tarihinde kuruldu. Kurucular, derneğin kuruluş amacını Tüzük`te; "Derneğin tek ve belirli amacı, `insan hak ve özgürlükleri` konusunda çalışmalar yapmaktır." şeklinde açıkladılar. Yazarlar, gazeteciler, doktorlar, avukatlar, mimar ve mühendisler ve tutuklu ve hükümlü yakınlarından oluşan 98 kişi İnsan Hakları Derneği`nin kuruluşuna imza attılar. Türkiye genelinde 34 şubesi bulunan İHD`nin yaklaşık 16 üyesi vardır. Dernek bugüne kadar, barış, düşünce özgürlüğü, genel af vb. başlıklarda çeşitli kampanyalar düzenleyerek Hükümetler üzerinde etki yaratmaya çalıştı.İnsan Hakları Derneği Web Sitesi

Yanıtlar