İnsan hakları hukuku

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır.

İnsan hakları hukuku

İnsan hakları hukuku ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İnsan hakları

Yanıtlar