Insanc��L Hukuk S��Zl������

uluslararası hukuk

Uluslararası hukuk veya devletlerarası hukuk, uluslararası ilişkiler altında bir disiplin olmasının yanı sıra kamu hukukunun bir dalıdır. Bir uluslararası ilişkiler disiplini olarak uluslararası ilişkilerin hukuksal boyutunu bilimsel bir disiplin içinde i...

Noterlik hukuku

Noterlik hukuku, Noterlik kurumunu bütün yönleri ile inceleyen hukuk dalı.

Ersan Şen

Prof.Dr.Ersan Şen (d. 16 Temmuz 1966, Türkiye), Türk akademisyen

H. L. A. Hart

Herbert Lionel Adolphus Hart (d. 18 Temmuz 1907, Harrogate, İngiltere ö. 19 Aralık 1992, Oxford İngiltere) İngiliz filozof ve Hukuk Felsefesi profesörü.

Türk Hukuk Tarihi (kitap)

==Önsöz==Hukuk tarihi bugün mevcut olan hukuki kurumların ve kuralların geçmişini inceleme alanı olarak seçen ve bunların hangi gelişme sürecinden geçerek günümüze kadar geldiğini inceleyen bir ilim dalıdır.

Hukuki pozitivizm

Hukuki pozitivizm, hukuk felsefesi ve hukuk biliminde bir düşünce okulu. Hukuki pozitivizmin başlıca iddiaları şunlardır:

amme hukuku

AMME HUKUKU Alm. Öffentliches Recht (n), Fr. Droit Poblique, İng. Public Law. Devletin kuruluş ve teşkilatını, devlet sıfatıyla gösterdiği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yerine getirilmesi (ifası) dolayısıyle devletle şahıslar arasında meydana gelen bağ...

Tekin Akıllıoğlu

Tekin Akıllıoğlu, (Prof. Dr) Türk hukukçu. Tekin Akıllıoğlu lisans eğitimini 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladıktan sonra doktora derecesini Kamu Hukuku alanında Rennes Üniversitesi'nden 1972'de aldı. 1976 yılından 2003 yıl...

ceza hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümü.

Avukat

AVUKAT Alm. Rechtsanwalt (m), Fr. Avocat, İng. Lawyer, Advocate. Kanunların tam olarak tatbikinde, haklı ile haksızın ayırt edilmesinde, mahkemelerde başkalarının hakkını arama ve korumada, dolayısıyla adaletin tecellisinde bir nevi amme hizmeti gören ve...