İnsidans

Kısaca: Bir hasta grubunda, belli bir dönemde genellikle on iki ay içinde belli bir hastalığın yeni vakalar gösterme oranıdır. ...devamı ☟

Bir hasta grubunda, belli bir dönemde genellikle on iki ay içinde belli bir hastalığın yeni vakalar gösterme oranıdır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Prevalans
1 yıl önce

prevalansındaki gibi tüm bir yaşam-süresi olabilir. İnsidans terimiyle karıştırıldığı olur. İnsidans terimi, belirli bir nüfusta, belirli bir zamandaki...

Prevalans, Epidemiyoloji, Nüfus, Tıp, İnsidans, Nokta prevalans
Türkiye'de verem
4 yıl önce

hızı (prevelans): 24/100.000 Yeni olgu sayısı: 15.943 Yeni olgu hızı (insidans): 22/100.000 olarak bulunmuştur. CDC12 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine...

Epidural abse
4 yıl önce

irin veya iltihaplı granülasyon topluluğudur. Halen, SEA'ların yıllık insidans oranının 10.000 hastane başvurusunda 2.5-3 olduğu tahmin edilmektedir....

Akromegali
1 yıl önce

görülme yüzdesi prevalans 1 milyonda 4, tüm zamanlarda görülme sıklığı ise insidans 1 milyonda 60-70'tir. Ölüm riskini 2-4 kat arttırır. Birinci seçenek cerrahi...

Akromegali, Hastalık, Yunanca, Jigantism, Hipofiz, Madde taslağı
Prepüs
4 yıl önce

amonyaktan ve çocuk bezlerindeki dışkıdan korur, bu da meatal stenoz insidansını azaltır ve glansı ömür boyu sıyrıklardan ve travmalardan korumaya devam...

Epidemi
1 yıl önce

insanı etkilerse, pandemi olarak adlandırılır. Epidemi ilanı için, temel insidans oranının iyi anlaşılması gerekir; influenza gibi belirli hastalıklarda...

Salgın, Afrika, Avrupa, Birinci Dünya Savaşı, Dünya Sağlık í–rgütü, Endemik, Epidemiyoloji, Grip, Hastalık, Hıyarcıklı veba, Kara veba
Fenobarbital
1 yıl önce

antikonvülsan tedavi (bilhassa 20.-40. günler arasında) doğum defektleri insidansını artırabilir, bu nedenle, ilacın kullanımının hastaya sağlayacağı yarar...

Fenobarbital, Luminal, Alkol, Analjezik, Atılma, Biyoyararlanım, Böbrek, CAS kayıt numarası, Doz, DrugBank, Epilepsi
Kasık Fıtığı
4 yıl önce

açık değildir. Hastalığın görülme oranı yaşla beraber artar, en yüksek insidans 40-59 yaş erkekler arasında görülür. Diğer risk faktörleri arasında düşük...