--}}

İnsuyu, Cihanbeyli

İnsuyu, Konya ili Cihanbeyli ilçesine bağlı bir beldedir. Belediye Başkanı Abdulkadir Öztürk'dür.

İnsuyu, Konya ili Cihanbeyli ilçesine bağlı bir beldedir. Belediye Başkanı Abdulkadir Öztürk'dür. Tarihçe İnsuyu Belediyesi, Osmanlı resmi belgelerinde en eski adı Esbkeşan olarak geçen, ve bugün Cihanbeyli olarak bilinen ilçeye Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelenler İnsuyu'ya yerleşmişler. At çeken (Kürtçe) anlamına gelen bu ilçe tarih boyunca ilçelikten bucaklığa, bucaklıktan ilçeliğe değişmiştir. Uzun süredir (İnevi) adını olarak bilinen ilçe, 1880'li yıllarda Koçhisar'a bağlanmıştır. Mürseli Efendi Nahiyesi adıyla tarih içinde Sille, Hatırlı ve Böğrüdelik'e bağlanan Cihanbeyli (Eski ad: Esbkeşan), 1928 yılında Canbegli aşiretine nispeten Cihanbeyli adiyla yeni ilçe olmuştu. Daha sonra İnsuyu belde statüsüne kavuştu ve Cihanbeyli ilçesine bağlanmıştır. Bu kazalarda sakin Atçeken Oymakları'nın sayısı: 1500'de 131, 1518'de 149, 1591'de 135 ve 1642'de 84'dür. Diğer taratan zikredilen kazalarda Atçekenler değil, timar tasarrufu içine yer alan Konar-Göçer Türkmen cemaatlerde sakindir. 1520 yılında Bayburt, Turgut ve Eskiil kazlarında sakin olup, timar tasarrufunda bulunan toplam, 69 oymak mevcuttur. 15. asır sonu ve 16. yüzyıl başlarında Konar-Göçer olan Atçekenler, aynı asrın ortalarında itibaren hayvancılığın yanı sıra zirai faaliyetlerininde artırmışlar ve yerleşik hayata geçmeye başlamışlardır. Bu yerleşimde, kendi topraklarında (Yurtlarında) hariç şehir ve köylerde olmuştur. Atçekenler'in nüfusu 1500'de 4854 hane ve 2248 mücerret: 1518'de 7090 hane ve 3444 mücerret: 1591'de 17808 nefer ve 1642'de 3241 neferdir. Atçekenler'in çoğunluğu, Turgut ve Bayburt oğullarından müteşekkildir. Bundan başka, Oğuz boyları ve Moğol bakiyesi oymaklarda Atçekenler arasında mevcuttur. Atçekenler'in sakin oldukları coğrafya genel olarak, doğu-batı doğrultusunda Aksaray-Akşehir, kuzey-güney doğrultusunda Ankara-Konya-Karaman arasında kalan Konya ovası, diğer bir ifade ile Konya bozkırlarıdır. Atçekenler'in yaşadıkları coğrafyayı kazalar itibariyle incelendiğinde: Bayburt kazası doğuda bugünkü Aksaray ili ve Konya'nın Karapınar ilçesi, güneyde Karaman ili, batıda Konya merkez ve Bozkır ilçeleri arasında: Eskiil kazası Aksaray ilinin batısından başlayarak Konya'nın Karapınar ilçesinin tamamı ve merkez ilçenin bazı kısımlarında: Turgut kazası ise Akşehir ilçesi ile Cihanbeyli ilçesi arasında bulunan büyük bir alanda yer almaktaydı. Mahalleler Eğitim İnsuyu'da 1 adet İlköğretim okulu ve 1 adet Ortaokul eğitime hizmet verilmektedir.

İlköğretim okulu

* İnsuyu İlkokulu

Ortaokulu

* İnsuyu

Ortaokulu

Dış bağlantılar * İnsuyu Belediyesi YerelNET Web Sayfası * İnsuyulular Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.