İntegral

İntegral veya tümlev, bir fonksiyon eğrisinin altında kalan alan.

İNTEGRAL (almanca) türkçe anlamı
1. s. tüm
2. bütün
İNTEGRAL (inglizce) türkçe anlamı
3. i. tam şey
4. bütün şey
5. integral
6. türevi bilinen fonksiyons. bütünü oluşturan
7. tek parça
8. bütünleyici
9. tamamlayıcı
10. integral
11. tam
12. tamsayılardan oluşan
13. tümlev
İNTEGRAL (türkçe) anlamı
14. bütünün parçasi olan. tümleyen. yekpare. tek parça. integral. tümlev. bütün (bir sey).
İNTEGRAL (türkçe) anlamı
15. parçalardan oluşmuş bütün.türevi bilinen fonksiyon.
1. n. something which is whole
2. entire thing
3. Riemann integral
4. expression which will produce a given differential when differentiated (Mathematics)adj. pertaining to or part of a whole
5. intrinsic
6. essential
7. constituent
8. made up of parts which together form a whole
9. whole
10. complete
11. undividedn. integral
expression which will produce a given differential when differentiated (Mathematics),
İNTEGRAL (türkçe) ingilizcesi
12. n. something which is whole
13. entire thing
14. Riemann integral
15. expression which will produce a given differential when differentiated (Mathematics)adj. pertaining to or part of a whole
16. intrinsic
17. essential
18. constituent
19. made up of parts which together form a whole
20. whole
21. complete
22. undividedn. integral
expression which will produce a given differential when differentiated (Mathematics),
İntegral (almanca) ingilizcesi
23. adj. integral,

Integral İngilizce anlamı ve tanımı

Integral anlamları
    (noun) A whole
24. an entire thing
25. a whole number
26. an individual.(a.) Of
27. pertaining to
28. or being
29. a whole number or undivided quantity
30. not fractional.(a.) Pertaining to
31. or proceeding by
32. integration
33. as
34. the integral calculus.(a.) Essential to completeness
35. constituent
36. as a part
37. pertaining to
38. or serving to form
39. an integer
40. integrant.(a.) Lacking nothing of completeness
41. complete
42. perfect
43. uninjured
44. whole
45. entire.(noun) An expression which
46. being differentiated
47. will produce a given differential. See differential Differential
48. and Integration. Cf. Fluent.
Integral tanım:
Kelime: in·te·gral
49. Söyleniş: 'in-ti-gr&
50. l (usually so in mathematics)
51. in-'te-gr&
52. l also -'tE- also ÷
53. 'in-tr&
54. -g&
55. l
56. İşlev: adjective
57. 1 a : essential to completeness : CONSTITUENT an integral part of the curriculum b (1) : being
58. containing
59. or relating to one or more mathematical integers (2) : relating to or concerned with mathematical integrals or integration c : formed as a unit with another part a seat with integral headrest
60. 2 : composed of integral parts
61. 3 : lacking nothing essential : ENTIRE
62. - in·te·gral·i·ty /in-t&
63. -'gra-l&
64. -tE/ noun
65. - in·te·gral·ly /'in-ti-gr&
66. -lE
67. in-'te-gr&
68. - also -'tE-/ adverb
69.
Integral ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Constitutional
70. Entire
71. Inherent
72. Intact
73.
İNTEGRAL (türkçe) fransızcası
1. intégrale [la]
İNTEGRAL (türkçe) almancası
1. n. Integral
İntegral (ingilizce) italyancası
1. s. intero
2. totalità
3. (Mat) integraleagg. integrante
4. integrale
5. intero
6. totale
İntegral (ingilizce) ispanyolcası
1. s. integral (integral matemática)adj. integral
2. completo
3. íntegro
4. unitario
İntegral (ingilizce) portekizcesi
1. s. integral (total na matemática
2. total aceitado como resultado de uma atividade matemática)adj. integral
3. íntegro
4. completo
5. essencial
6. inteiro
7. perfeito
İntegral (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. integraal (grootte in wiskunde
2. grootte te verkrijgen als oplossing van wiskundige probleemstelling)bn. wezenlijk
3. volledig
4. integraal

İntegral hakkında bilgiler

thumb|300px|f `in a dan b`ye kadar olan integrali, y=f fonsiyonunun a ile b arasındaki alanıdır. İntegral en genel anlamıyla bir gönderme (fonksiyon) eğrisinin altında kalan alanı anlatır ya da başka bir deyişle göndermenin türevinin tersi olan bir gönderme elde edilmesini sağlar.

Tanım

İntegral, verilen bir ``f (x)`` göndermesini türev kabul eden ``F (x)`` fonksiyonunun bulunması olarak yapılabilir. ``F (x)`` göndermesine ``f (x)`` göndermesinin integrali veya ilkeli denir. İntegral, toplam kelimesinin (sum) baş harfi s`nin biraz evrim geçirmiş hali olan aˆ« işareti ile gösterilir. Bu gösterim Leibniz tarafından tanımlanmıştır.

<math>F (x) = \int f (x)\, dx + C </math>


``C`` bir sabiti gösterir ve integralin bir sabit farkı ile bulunabileceğine işaret eder.

Bir eksen takımında gösterilen ``f (x)`` göndermesinin altında kalan ``a < x < b`` aralığındaki alan, integral yardımıyla hesaplanabilir. Bu amaçla alan küçük dikdörtgenlere bölünerek, bunların alanı hesap edilip toplanır. Dikdörtgen sayısı arttıkça toplam eğri altındaki alan, alanın değerine yaklaşır ve integralin tam değeri bulunmuş olur. Bu toplama Riemann toplamı denir. İntegralin Riemann anlamındaki tanımı Riemann toplamındaki bölüntü sayısı olan ``n`` nin bir limit içerisinde sonsuza götürülmesiyle elde edilir.

<math>S = \lim_\sum_^ f (x_i) \Delta x_ = \int_a^b f (x)\, dx = F (b)-F (a) </math>


Bu şekildeki integral belirli sınırlar arasında hesaplandığı için, belirli İntegral olarak isimlendirilir. Sınırlar göz önüne alınmadan hesaplanan integrale ise belirsiz integral denir. Bazı durumlarda ``f (x)`` göndermesinin integrali ``F (x)`` bulunamaz. Bu durumda belirli integral sayısal olarak hesaplanır.

Uzunluk, alan ve hacimlerin hesaplanmasında integral hesabın önemli yeri vardır. Birden fazla değişkene bağlı fonksiyonlarda integral kavramı genişletilebilir ve bu durumda katlı integraller ortaya çıkar.

Riemann`dan sonra soyut kümelerin de integrallenebilmesi amacıyla Lebesgue integrali geliştirilmiştir.

Köken

  • Dilimize İngilizceden veya Fransızcadan geçmiş ``integral`` sözcüğü "bütüne ait olan" anlamına gelir ve İngilizceye Orta Fransızca ``intí©gral`` sözcüğünden; Orta Latince ``integralis`` (tüm yapmak, tümlemek) sözcüğünden; Latince ``integer`` (tüm, bütün, tam) sözcüğünden gelmiştir. Ayrıca ``integer`` sözcüğü ``tam sayı`` terimine karşılık olarak İngilizceye geçmiştir<ref>Douglas Harper, ``Online Etymology Dictionary``, sözcük: [1]</ref>.


  • Türkçede ``tümlev`` sözcüğü, Osmanlıca ``mütemmem`` ile ``tamami`` sözcüklerinin ve İngilizcedeki ``integral`` sözcüğünün anlamını karşılamak için türetilmiştir<ref>Türk Dil Kurumu, Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü, sözcük: [2]</ref>. ``tümlev`` sözcüğü, "tümlenmiş şey" anlamına gelir. İsimden fiil yapan ``/-ev, -av/`` yapım ekiyle kullanımda olan ``tümle[3]`` fiilinden; isimden fiil yapan ``/-le[4]/`` yapım ekiyle muhtemelen Öz Türkçe *``tüm`` (bknz. tümen) kökünden türetilmiştir.


  • Osmanlıcada ``mütemmem`` sözcüğü kullanılmış (Arapçadaki ``*tm`` (tam) kökünden gelir) <!--kaynak belirtilecek--> ancak Arapçada şu anda "olgun, evrimleşmiş, bütünleşmiş" anlamındaki ``tekamül`` ``[5]`` sözcüğü kullanılmaktadır (``kamil``, ``mükemmel``, ``küme`` ile aynı kökten: ``*kml``)<ref>Mustafa Nihat Özön, ``Osmanlıca - Türkçe Sözlük``, İnkılap ve Aka kitabevleri, 4. basım, Ocak 1965</ref>.


Ayrıca bakınızKaynakça

}

}

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki İntegral maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Şarkı Sözleri

Bülent Ortaçgil tarafından Bu Şarkılar Adam Olmaz albümünde söylenen İntegral adlı şarkının sözleri.

Pet Shop Boys tarafından söylenen İntegral adlı şarkının sözleri.

if you've done nothing wrong
you've got nothing to fear
if you've something to hide
you shouldn't even be here

long live us
the persuaded we
integral
collectively
to the whole project
it's brand new
conceived solely
to protect you

one world
one reason
unchanging
one season

if you've done nothing wrong
you've got nothing to fear
if you've something to hide
you shouldn't even be here
you've had your chance
now we've got the mandate
if you've changed your mind
i'm afraid it's too late
we're concerned
you're a threat
you're not integral
to the project

sterile
immaculate
rational
perfect

everyone has
their own number
in the system that
we operate under
we're moving to
a situation
where your lives exist
as information
one world
one life
one chance
one reason
all under
one sky
unchanging
one season

if you've done nothing wrong
you've got nothing to fear
if you've something to hide
you shouldn't even be here
you've had your chance
now we've got the mandate
if you've changed your mind
i'm afraid it's too late
we're concerned
you're a threat
you're not integral
to the project

sterile
immaculate
rational
perfect
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Belirli Integral

f : R → R ye tanımlı ve her noktada sürekli ve türevli bir fonksiyon olsun.

Belirsiz Integral

Belirli integral herhangi bir Xo noktasından Xı noktasına kadar F(x) fonksiyonun grafiğinin gösterdiği alanı anlatır. Belirsiz integralde ise sınırlar olmayıp sadece fonksiyonun ilkeli aranmaktadır. Yani "Hangi fonksiyonun türevi alınırsa integralin önündeki fonksiyonu ...

Integral Hesabı

Alm. Integralrechnung (f), Fr. Calcul (m)integral, İng.

İntegral Tablosu

İntegral, Matematikteki temel işlemlerden biridir. Aşağıdaki tabloda en çok bilinen integrallerin hesaplanışını bulacaksınız.

İntegral Sabiti

``C`` harfi ile gösterilir. Belirsiz integrallerde kullanılır.

İntegral Alma Kuralları

İntegral veya tümlev, bir fonksiyon eğrisinin altında kalan alan.

İntegral Düşünce

:``Bu makale felsefe ve psikolojideki integral düşünce hakkındadır ve matematikteki integral ile veya sağcı politik bir felsefe olan integralizm ile ilişkisi bulunmamaktadır.``

Cauchy Integral Formülü

Cauchy integral formülü karmaşık analizde merkezi bir ifadedir. Bir disk üzerinde tanımlanmış holomorf bir fonksiyonun tamamen, fonksiyonun disk sınırındaki değerleri tarafından belirlendiğini ifade eder. Ayrıca, holomorf bir fonksiyonun tüm türevleri için formül elde etmekte de ...