İntelijansiya (Latince: ``intelligentia``, Rusça: ``интеллигенция``), "aydınlar topluluğu" anlamına gelen bir terimdir. Fakat genellikle, kültürel ve siyasi etkinliğe sahip entelektüel topluluğu anlamında kullanılır. (bkz. Concise Oxford English Dictionary, ``intelligentsia``). Rusça kökenli bir terim olan intelijansiya, sosyal bilimciler tarafından Rusya`da, özellikle 19. yüzyılda ayrı bir sınıf veya sosyal tabaka olarak aydınlar topluluğunu tanı

İntelijansiya

İntelijansiya (Latince: ``intelligentia``, Rusça: ``интеллигенция``), "aydınlar topluluğu" anlamına gelen bir terimdir. Fakat genellikle, kültürel ve siyasi etkinliğe sahip entelektüel topluluğu anlamında kullanılır. (bkz. Concise Oxford English Dictionary, ``intelligentsia``). Rusça kökenli bir terim olan intelijansiya, sosyal bilimciler tarafından Rusya`da, özellikle 19. yüzyılda ayrı bir sınıf veya sosyal tabaka olarak aydınlar topluluğunu tanımlamakta kullanılmıştır.}

}İlgili konuları ara

Yanıtlar