intibah

İntibah ya da diğer adıyla Sergüzeşt-i Ali Bey, Namık Kemal'in, ilk kez 1876'da yayımlanan bir romanı.

INTIBAH (türkçe) anlamı
1. Uyanma
2. uyanış

Intibah hakkında bilgiler

düzenle|Eylül 2007İNTİBAHAli Bey iyi eğitim almış, gösterişi seven, varlıklı biridir. Bir gün Çamlıca`da Mehpeyker adlı güzel, fettan bir kadınla tanışır, ona aşık olur. Ali Bey`in annesi bu durumu öğrenince çok üzülür. Çünkü Mehpeyker hafif meşrep bir kadındır. Ali Bey`i Mehpeyker`den vazgeçirebilmek için eve Dilaşub adında bir cariye alınır.

Ali Bey Mehpeyker`in iyi (kendisine yakışan) biri olmadığını öğrenince yıkılır. Dilaşub onu teselli eder. Ali Bey de bir süre sonra Dilaşub`la evlenir. Ancak Mehpeyker, Ali Bey`in Dilaşub`la evlenmesini gururuna yediremez. Ali Bey`i öldürtmek için tuzak kurar. Tuzağı haber alan Dilaşub Ali Bey`in ceketini giyerek dolaşmaya başlar. Bu nedenl Ali Bey zannedilerek öldürülür. Ali Bey da Mehpeyker`i öldürüp hapise girer. Hapiste kahrından ölür.

Bu yapıt edebiyatımızda ilk edebi (yazınsal değeri olan ve bir akıma bağlı) yapıt olup romantizm akımına bağlıdır.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki intibah maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İntibah Cemiyeti

İntibah Cemiyeti, 1918 yılının son günlerinde Kozan`da Ali Saib`in önderliğinde kurulmuş bir cemiyet. Bu cemiyetin kuruluşunda, eski Kozan Mebuslarından Ali Şadi ve Hüseyin Beyler, Baytar Müfettişi Muzaffer Bey, Yarımzade Ahmet Bey`in de dahil bulundukları bu gizli İntibah ...

Roman

Roman olmuş veya olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır. İlk örneklerini 15.y.y. da Fransız yazar Rabelais vermiştir. Ancak asıl niteliklerini Romantizm ve Realizm akımları döneminde kazanmıştır. Roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ...

Basın

BASIN Alm. Presse, Fr. Presse, İng. Press. Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü ceride (gazete), mecmua (dergi), salname (yıllık), broşür ve benzeri yayınların hepsi, matbuat. Bu tür yayınların muhtevasını, haber ve fikir ...

Namık Kemal

Tanzimat edebiyatının meşhur gazeteci, siyâsetçi, şâir ve yazarı. 21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğdu. 1889’da mutasarrıflık yaptığı Sakız Adasında öldü. Bolayır’a gömüldü. Yenişehirli Mustafa Âsım Beyin oğlu, Râtib bin Osman Paşanın torunudur. Anası Fatma ...

Dergi

Dergi Alm. Zeitschrift (f), Fr. Revue (f), İng. Periodical review, magazine. Haftalık, on beş günlük, aylık veya yıllık olarak düzenli aralıklarla çıkan bir fikir yayını; mecmua kelimesinin eşanlamı. Osmanlılarda ilk gazete çıktıktan 18 yıl sonra ilk mecmua olan Vakayi-i ...

Romantizm

Avrupa’nın 1790-1850 yılları arasındaki entelektüel yaşamının kimi temel yönlerini tanımlamak için kullanılan terim. 19. yüzyılın ilk yarısında, biraz da Aydın­lanmaya bir tepki olarak gelişen akım ya da hareket olarak romantizm, farklı ülkelerde farklı görünümler ...