Intramüsküler

iptila

İptilâ sözcüğünün anlamı üzerinde bir uyuşmaya henüz varılamamıştır. Hekimler fiziksel yönleri üzerinde dururken, sosyologlar sosyal yönleri, avukatlar ise hukuki yönleri üzerinde ısrar ederler. Oysa bu terim öylesine yaygındır ki, vazgeçilmesi söz konusu...

diazepam

Diazepam Diapam, Diazem gibi ticari isimlerle pazarlanan benzodiazepin türevi bir ilaç etken maddesidir.Anksiyolitik, antikonvülsan, sedatif, kas gevşetici ve hafıza zayıflatıcı etkilere sahiptir. Bu şekli de anksiyete, uyuyamama, nöbetler, alkol yoksunlu...

Acil Durumlar, Psikiyatrik

Psikiyatrik âcil durumların yalnızca hastadaki davranış bozulduğuyla değil, aynı zamanda bu davranışın başka kimselerde yarattığı anksiete ile de ilgili olduğunu kabul etmek gerekir.Panik nöbetleri ve fazla şiddetli olmayan akut anksiete, özellikle hastal...

Fenotiazinler

Fenotiazinlerin psikiyatride son derece önemli bir etkileri olmuştur ve modern psikofarmakoloji 1952 yılında bu serinin prototipi olan klorpromazinin geliştirilmesiyle başlamıştır.Bu bileşiklerin hepsi fenotiazin çekirdeğinden türer (bkz. Şekil) pozisyon...

Kempf Sendromu

Akut ajitasyon nöbetlerine eşlik eden panik ve kaçış davranışı bazan spesifik olarak homoseksüel bir sorunla ilgili olarak görülür belki bir ilişkinin bozulması, homoseksüel nitelikte bir sevginin farkına varma, ya da yasal işlemlere uğrama tehlikesi. Ar...

Piroksikam

Piroksikam (ticari adı Cycladol®, Felden®,...) primer dismenore,ameliyat sonrası ağrı,romatoid artritve osteoartrit semptomlarını azaltmak için kullanılan bir non steroidal antienflamatuar ilaç etken maddesidir.

İlk geçiş etkisi

İlk geçiş etkisi (ya da ilk geçiş metabolizması) ilaç metabolizmasındaki bir olaydır.

Paromomisin

Paromomycin bir aminoglikozit grubu antibiyotiktir. 1950'lerde ilk kez Streptomyces krestomuceticus'tan izole edilmiştir. Aynı zamanda monomycin ve aminosidine gibi isimleri de vardır.

Capreomycin

Capreomycin, aminoglikozitler grubundan bir peptid antibiyotiktir. Tüberküloz için verilen diğer antibiyotiklerle kombine kullanılır. Yan etkileri arasında nefrotoksisite ve 8. kranial sinir toksisitesi bulunur.