Intravenöz

HIV

HIV (İngilizce: Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü), AIDS'e yol açan virüs. HIV virüsü, bağışıklık sistemine zarar vererek hastalığa neden olur.

diazepam

Diazepam Diapam, Diazem gibi ticari isimlerle pazarlanan benzodiazepin türevi bir ilaç etken maddesidir.Anksiyolitik, antikonvülsan, sedatif, kas gevşetici ve hafıza zayıflatıcı etkilere sahiptir. Bu şekli de anksiyete, uyuyamama, nöbetler, alkol yoksunlu...

Hepatit tedavi

Kronik Hepatit B'nin Tanısı * Medikal öykü ve fizik muayene * Testler gereklidir; çünkü hastaların büyük çoğunluğunda semptom görülmüyor * Kan Testleri-Viral replikasyon (HBV DNA ve HBeAg düzeyleri) * Karaciğer hasarı (karaciğer enzi...

İdrar Yolu Enfeksiyonu

Anlamlı Bakteri; Kontaminasyon ile infeksiyonu ayırt etmek için kullanılan bir terimdir. İşenmiş idrarda bulunan bakteri sayısının anterior üretradaki mikroorganizmalarla kontaminasyondan fazla olması olarak tanımlanır. Genellikle >105 koloni/ml üreme anl...

Ensefalomyelitler

Klinik Bulgular : Ensefalitler mortalitesi yüksek olan infeksiyonlardır. Genellikle meningeal infeksiyonunda iştirak etmesiyle meningoensefalit, omuriliğin iştirak etmesiyle de meningoensefalomyelit gibi klinik tablolara sık rastlanır. İnfeksiyon belirgin...

Esherichia Coli enfeksiyonları

ESHERİCHİA COLİ ( E. coli ) ENFEKSİYONLARI Tanı ve Klinik Bulgular : Barsak florasında yer alan bir bakteri olan E.coli ‘nin bazı kökenleri barsakta değişik mekanizmalarla patojen rolü oynamakta ve ishal ile seyreden hastalıkların gelişmesine neden ol...

Antibiyotik kullanımı nedeniyle gelişen kolit

Tanım ve Klinik Bulgular : Antibiyotik kullanımından sonra gelişen kolit ilk önce klindamisin kullanımı sonrasında tanımlanmış daha sonra başta klindamisin, sefalosporinler, ampisilin, amoksisilin olmak üzere birçok antibiyotiğin bu tabloya neden olabilec...

Narkoanaliz - İlaç Yardımlı Görüşme

Narkoanaliz- Narkoterapi-İlaç Yardımlı GörüşmePsikiyatrik görüşmelerde daha fazla bilgi alabilmek için bazı psikiyaristler ilaç yardımlı görüşmeler yapmayı savunurlar. Amobarbital'in intravenöz enjeksiyonu ile görüşme kendisine popüler adıyla "Amital Görü...

Diklofenak

Diklofenak (ticari adları ile Voltaren, Diklomec, Dikloron, Dicloflam, Cataflam gibi...) enflamasyonu azaltmak ve ağrıyı dindirmek için artrit ve akut sakatlanmalarda kullanılan bir non steroidal antiinflamatuar ilaçtır. Adet sancısı ve ağrılı adet görmed...