INVALID (türkçe) anlamı
1. hasta. sakat. hükümsüz. geçersiz. degersiz. bos. yararsiz.
1.

Invalid İngilizce anlamı ve tanımı

Invalid anlamları
    (noun) Not well
2. feeble
3. infirm
4. sickly
5. as
6. he had an invalid daughter.(v. t.) To make or render invalid or infirm.(a.) Of no force
7. weight
8. or cogency
9. not valid
10. weak.(a.) Having no force
11. effect
12. or efficacy
13. void
14. null
15. as
16. an invalid contract or agreement.(v. t.) To classify or enroll as an invalid.(a.) A person who is weak and infirm
17. one who is disabled for active service
18. especially
19. one in chronic ill health.
Invalid tanım:
Kelime: in·val·id
20. Söyleniş: ()in-'va-l&
21. d
22. İşlev: adjective
23. Kökeni: Latin invalidus weak
24. from in- validus strong -- more at VALID
25. : not valid: a : being without foundation or force in fact
26. truth
27. or law b : logically inconsequent
28. - in·val·id·ly /-lE/ adverb
29.
Invalid ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Disable
30. Handicap
31. Incapacitate
32.
Invalid ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler
Valid
33.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

HTTP Durum Kodları

Aşağıda HTTP protokol yanıt kodlarının bir listesi ve bunlarla ilişkili mesajlar ve Türkçe karşılıkları verilmiştir. Bu numaralı kodlar, Web tarayıcı programları tarafından otomatik olarak işlenerek anlaşılır bir mesaja çevrilir.

MESI Protokolü

Aynı zamanda Illinois protokolü olarak da bilinen MESI protokolü yaygın olarak kullanılan bir önbellek tutarlılığı protokolüdür.