Invigorated

Invigorated

Invigorated İngilizce anlamı ve tanımı

Invigorated anlamları

  1. (imp. & p. p.) of Invigorate

Invigorated tanım:

Kelime: in·vig·o·rate
Söyleniş: in-'vi-g&-"rAt
İşlev: transitive verb
Türleri: -rat·ed; -rat·ing
Kökeni: probably from in- vigor
: to give life and energy to : ANIMATE; also : STIMULATE 1
- in·vig·o·rat·ing·ly /-"rA-ti[ng]-lE/ adverb
- in·vig·o·ra·tion /-"vi-g&-'rA-sh&n/ noun
- in·vig·o·ra·tor /-'vi-g&-"rA-t&r/ noun

Invigorated ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Fresh, Refreshed,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.