* Akalar tarafından M.Ö.1200`de Batı Anadolu`da oluşturulan bir medeniyettir.

İon Uygarlığı

  • Akalar tarafından M.Ö.1200`de Batı Anadolu`da oluşturulan bir medeniyettir.
  • Ticaret yollarının bitiş noktasında bulunmaları, tarım ve deniz ticareti sayesinde zenginleşÂ­meleri sonucunda kültürel ve bilim yönüyle Anadolu medeniyetlerinin en gelişmişini oluştur­muşlardır.


  • Koloniler kurmuşlar ve kolpnilerine yerleşme amacıyla gitmişlerdir.


  • Şehir devletleri halinde yaşamaları, bilim adamlarının yetişmesine uygun özgür düşünce or­tamına zemin hazırlamıştır.
  • İnsan şeklinde düşündükleri çok tanrılı din anlayışı vardır.


  • Persler tarafından İonyalılar`a son verilmiştir.


  • Mimaride İon nizamını geliştirmişlerdir. (Örnek, Efes harabeleri)


Kaynaklar

Vikipedi

İon Uygarlığı

* Akalar tarafından M.Ö.1200'de Batı [[Anadolu]]'da oluşturulan bir medeniyettir.

* Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. ([[İzmir]], [[Efes]], [[Milet]], [[Foça]])

* Ticaret yollarının bitiş noktasında bulunmaları, tarım ve deniz ticareti sayesinde zenginleş­meleri sonucunda kültürel ve bilim yönüyle Anadolu medeniyetlerinin en gelişmişini oluştur­muşlardır.

* Koloniler kurmuşlar ve kolpnilerine yerleşme amacıyla gitmişlerdir.

* Şehir devletleri halinde yaşamaları, bilim adamlarının yetişmesine uygun özgür düşünce or­tamına zemin hazırlamıştır.

* Tıpta [[Hipokrat]], tarihte [[Herodot]], felsefe'de Diyojen, matematikte [[Pisagor]], [[Thales]] gibi bilim adamları yetişmiştir.

* İnsan şeklinde düşündükleri çok tanrılı din anlayışı vardır.

* Persler tarafından İonyalılar'a son verilmiştir.

* Mimaride İon nizamını geliştirmişlerdir. (Örnek, Efes harabeleri)

İlgili konuları ara

Yanıtlar