ip takmak

birinin kötülüğü için çalışmak.

Yanıtlar