ipe gelesice

"asılarak öl" anlamında bir ilenme.

ipe gelesice

Türkçe ipe gelesice kelimelerinin İngilizce karşılığı.
aan de galg hoort hij

Yanıtlar