Ipi Koparmak

ipi koparmak

bağlı bulunduğu kuruluşla ya da yakınlığı bulunan kişiyle ilişkisini kesmek.

ipi koparmak

Bağlı bulunduğu yer ya da kişi ile ilişkisini kesmek, aradaki anlaşmazlığı artırmak.

ipi koparmak

İlişkiyi artık bir daha düzelmeyecek şekilde bozmak, kesmek, aradaki anlaşmazlığı artırmak.

ipi koparmak

Yafan olduğu kişilerle, bağlı bulunduğu kuruluş ile ilişkisini kesmek

ipi koparmak

Bağlı bulunduğu yer ya da kişi ile ilişkisini kesmek, aradaki anlaşmazlığı artırmak.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.