iplik

Alm. Strick (m), Seil (n); Faden (m), Fr. Corde (f), cordeau (m); fil (m), İng.

İplik

Alm. Strick (m), Seil (n); Faden (m), Fr. Corde (f), cordeau (m); fil (m), İng. Rope, cord; thread. Keten, kenevir, pamuk, yün, kıl ve ipekten tabii, birleşiklerden sun’i olarak hazırlanan türlü vasıflarda yapılan dikiş ve dokuma sanayiinde kullanılan tel halinde madde. Eğirme, bükme, örme, çekme ve imal etme suretiyle ip yapılır. Günlük hayatta, dokuma-tekstil sanayiinde, tıp, biyoloji, denizcilik ve çeşitli dallarda ip-iplik deyimi kullanılır. İnsanlığın başlangıcından beri ip bilinmektedir. İlk insan, ilk peygamber olan hazret-i Âdem devrinde iplik yapılıp, kullanılırdı. Kumaş, ev eşyası, ihtiyaç malzemeleri dokunup, zamanla sanayi halini aldı.

İp, halat, kınnap, sicim, bitki lifleriyle hayvanların yün ve kıllarını eğirme, bükme, örme; önceleri elde ve çıkrıkta yapılırdı, bilahare sanayinin gelişmesiyle fabrikalarda işlenmeye başlandı. Günümüzde her türlü ip ham maddesi iplik haline getirilmek için tezgah ve fabrikalarda farklı vasıflarda işlenip, cinslerine göre ayrılmaktadır.

İp ve iplik yapımı için fabrikalara hammadde olarak getirilen bitki telleri hallaç pamuğu gibi tabakalar halinde toplanır. Toplanan tabakalar üzerine yağ dökülünce makinalarla taranır. Bu taranan teller hava almayacak şekilde tezgahlara verilir. Burada karışık olarak verilen tellerden daha düzgün tel şeritler elde edilir. Bundan sonra tel şeritler demetler halinde üst üste konur. Diğer makinalarda bir kat bükülüp bobinlere sarıldıktan sonra bütün işlemler bitmiş, satışa hazır hale gelmiştir.

Sicim, urgan, halat gibi kalın ipler; iplik haline getirilmiş ince tellerin bir araya getirilerek istenilen kalınlığa göre bükülmesiyle yapılır. Yalnız bu büküm işlemi yapılırken büküm yönü daima bir önceki büküm yönüne ters yönde gelecek şekilde yapılır.

Halatlar, urganlar, ipler dış etkilere dayanması için (rutubetsiz) çeşitli kimyasal maddelere batırılır.

Kalın ipler denizcilikte, makaralarda ve çıkrıklarda, sicimler ise, çeşitli ihtiyaçlarda kullanılır.

iplik

pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri. bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu. fasulye gibi sebzelerin ya da kimi meyvelerin lifi.

iplik

1 . Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri.
2 . Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu:
"İpek ipliği. Pamuk ipliği."-
3 . Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
ipliği pazara çıkmak , iplik çekmek

iplik

Türkçe iplik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. thread, yarn, fiber, fibre, strand

iplik

Türkçe iplik kelimesinin Fransızca karşılığı.
fil [le]

iplik

Türkçe iplik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Faden, Garn, Gespinst, Zwirn

Yanıtlar