ipten kazıktan kurtulmuş

her türlü kötülüğü yapacak yaradılışta olan (kimse).

ipten kazıktan kurtulmuş

Serseri, hoyrat, her tür lü kötülüğü yapabilecek yaratılışta. “O gün ip ten kazıktan kurtulmuş bir sürü adam şehr doldurmuştu.”

Yanıtlar