ipten kuşak kuşanmak

yoksul düşmek.

ipten kuşak kuşanmak

Yoksul düşmek.

Yanıtlar