Eylemlerimizi, arzu, niyet ve amaçlarımıza göre, kontrol altında tutabilme ve belirleme gücü; kişinin belli eylem ya da eylemleri gerçekleştirmede ser­gilediği kararlılık; belli bir durum karşısın­da, gerçekleştirilecek olan eylemi, herhangi bir dış zorlama ya da zorunluluk olmaksı­zın, kararlaştırma ve uygulama gücü; eyle­me neden olan eylemi başlatabilen yeti.

İRADE (türkçe) anlamı
1. davranışlarını
2. eylemlerini akla uygun gerçekleşebilme yetisi
3. istenç
4. buyruk.bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü
5. istek
6. dilekistenç
İRADE (türkçe) ingilizcesi
1. n. pleasure
2. will
3. willpower
4. spine
5. volition
6. fiat
7. freedom
8. self control,

Irade İngilizce anlamı ve tanımı

Irade anlamları
    (noun) A decree of the Sultan.
Irade tanım:
Kelime: irade
9. irade
10. Click here to search for another word in the Turkcebilgi.com Online Dictionary.
11.
İRADE (türkçe) fransızcası
1. volonté [la]
İRADE (türkçe) almancası
1. n. Wille
2. Reskript

İrade hakkında detaylı bilgi

Eylemlerimizi, arzu, niyet ve amaçlarımıza göre, kontrol altında tutabilme ve belirleme gücü; kişinin belli eylem ya da eylemleri gerçekleştirmede ser­gilediği kararlılık; belli bir durum karşısın­da, gerçekleştirilecek olan eylemi, herhangi bir dış zorlama ya da zorunluluk olmaksı­zın, kararlaştırma ve uygulama gücü; eyle­me neden olan eylemi başlatabilen yeti.

İrade eyleminde belli bir biçimde hareket etmek ve bir eylemi başlatmak için bilinçli ve kasıtlı bir karar söz konusudur. Karar verme, değişik eylemler arasında seçim yapma ve bu eylemlerin yöneldiği hedefleri bilme anlamına gelir. Bu nitelikteki önemli kararlarda, benlikteki hakim değerler rol oynar. Böylece iradeli eylem ile impülsif eylem çelişir; bunların ikisi de konatif (bkz.) proçeslerdir. bkz. Emosyon ve İmpuls
İlgili Konu Başlıkları Tümü

özgür Irade

Özgür irade, kişinin eylemlerini, arzu, niyet ve amaçlarına göre kontrol altında tutabilme ve belirleme gücüdür. Kişinin belli eylem ya da eylemleri gerçekleştirmede ser­gilediği kararlılık; belli bir durum karşısın­da, gerçekleştirilecek olan eylemi, herhangi bir dış ...

İrade-i Milliye

İrade-i milliye, 14 eylül 1919 yılında Sivas’da yayınlanmaya başlayan bir gazetedir. Başından sonuna kadar Milli Mücadele’nin yanında olmuş, vatansever gazetelerden biridir. haftada iki kez yayınlanan bu gazete, ilk sayısında Milli Mücadele’nin gerekçelerini yayınlamıştır. ...

İlâhî İrade Yasaları

Spiritüalizm’e Dr. Bedri Ruhselman tarafından getirilmiş yeni bir kavramdır. Bu terim daha önce birçok kimse tarafından kullanılmışsa da, Ruhselman’ın açıkladığı kadar kapsamlı ve ayrıntılı olarak açıklanmamıştır.

İlahi Irade Yasaları

Spiritüalizm’e Dr. Bedri Ruhselman tarafından getirilmiş yeni bir kavramdır.

Cüzi Irade

Cüz'i irade islam inancına göre (akaid, kelam) insanlara verilmiş olan ve kaza ve kader sınırları çerçevesinde hareket imkânı tanıyan özgür iradedir. Cüz'i kelimesi Arapça ve Osmanlı Türkçesi'nde kısmi anlamına gelir.

İlahî Irade Yasaları

Spiritüalizm’e Dr. Bedri Ruhselman tarafından getirilmiş yeni bir kavramdır. Bu terim daha önce birçok kimse tarafından kullanılmışsa da, Ruhselman’ın açıkladığı kadar kapsamlı ve ayrıntılı olarak açıklanmamıştır.

İrade İbrahimova

İrade İbrahimova (Azeri: İradə İbrahimova) Azeri şarkıcı .

Genel İrade

Halkın iradesi; genelin, çoğunluğun çıkarını gözeten egemen güç. Toplum ya da devletin sahip olduğu, o toplumdaki bireylerin ya da bireylerden meydana gelen grupların eylemlerini başlatan, yönlendiren ve eylem tarzlarıyla ilgili kararları veren, özerk ve egemen kişilik ya da ...

İrade-i Seniyye

Osmanlı Devletinde özel veya resmî bir iş hakkında verilen pâdişah emri. Önceleri sadrâzamların arzları üzerine, yâni telhis ve takrirlerin üst kenarlarına yazılan pâdişah mütâlaalarına hatt-ı hümâyûn denilirdi. 1839’dan îtibâren ise pâdişâh emirlerine “irâde, ...

Fiat

Fiat S.p.A. (Fiat Grubu olarak da bilinir) otomobil üreticisi, finansal ve endüstriyel grup. 1899 yılında Torino`da kurulmuştur. İsmini "Fabbrica Italiana Automobili Torino" kelimelerinin baş harflerinden alır.