4 Eylül 1919 da Sivas Kongresi'nin açılmasından sonra, 14 Eylül 1919 da Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa tarafından ...

İradei Milliye Gazetesi hakkında detaylı bilgi

4 Eylül 1919 da Sivas Kongresi'nin açılmasından sonra, 14 Eylül 1919 da Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa tarafından Hey'eti Temsiliye adına kurulmuş olan gazete. Sonradan yayınlanan Hakimiyet-i Milliye ve Ulus gazetelerinin başlangıcı sayılır. ilk başyazısı Mustafa Kemal Paşa tarafından dikte edilmiştir. Ancak 19 sayı yayınlanabilmiş, daha sonra Ankara'da Hakimiyet-i Milliye olarak yayınına devam etmiştir. İradei Milliye, Milli Mücadele'nin ilk bayrak gazetesidir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Basın-yayın

Basın-yayın (kitle iletişim araçları, kitlesel medya), günlük dilde radyo, televizyon, gazete, dergi gibi elektronik veya yazılı basın organlarını anlatmak için kullanılan bir terimdir.

İstanbul Basını

Milli Mücadele öncesi