Irak (Arapça: العراق el-‘Irāk; tam adı: Irak Cumhuriyeti, الجمهورية العراقية el-Cumhūrīyyetü'l-‘Irākīye; Kürtçe: كۆماری عێراق Komara êraqê), dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan Aşağı Mezopotamya bölgesinde kurulmuş bir devlettir. Bugün Irak, Orta Doğu’da yer alan stratejik mevkisiyle, sahip olduğu petrol rezervleri ile Körfez'in önemli ülkelerinden biri durumundadır.

IRÂK (türkçe) anlamı
1. Dicle nehrinden aşağı Basra'ya kadar Şat Suyu'nun iki tarafı olan memleket.
2. Su kenarı.
3. Kökler
4. asıllar
5. bünyadlar
6. Uzak

Irâk nüfusu otuz altı milyon dört yüz yirmi üç bin üç yüz doksan beş kişi

2015 yılı verilerine göre Irâk'ın nüfusu 36,423,395 kişidir. 1960 yılında 7,289,759 olan Irâk'ın nüfusu, 1970 yılında 9,917,982, 1980 yılında 13,653,358 ve 1990 yılında 17,478,455 kişi olmuştur. Irâk'ın 2000 yılı nüfusu ise 17,478,455 kişiydi.

İlgili Konu Başlıkları Tümü

PT Mi-K Mayını

PT Mi-K Çekoslavakya yapımı dairesel metal kasalı tahripli tanksavar mayınıdır. Mayında baskı plakası yerine metal ızgara kullanılmış bu sayede aşırı basınca maruz bırakılarak patlatılamıyordu. Şu an üreitlmeyen mayın günümüzde Afganistan, Kamboçya, Eritre, Namibya, ...

Mîkât

mîkât, (Arapça: ميقات, ), Sözlükte bir iş için belirlenen zaman ve yer anlamına gelir ve bir hac terimi olarak ihrama girme yeri ve ihrama girme zamanı demektir.

Halebi

on beşinci ve on altıncı yüzyıllarda Halep’te yetişmiş Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden. İsmi, İbrâhim bin Muhammed bin İbrâhim Halebî’dir. Halebî İbrâhim diye meşhur olmuştur. 1461 (H. 866) senesinde Halep’te doğdu. 1549 (H. 956) senesinde İstanbul’da vefât etti.

Zayıf Hadis

Sahih ve Hasen hadiste bulunması gereken şartları taşımayan hadis. Bu şartlar; 1) kesintisiz bir sened, 2) râvîlerin adaleti (doğruluğu), 3) râvîlerin zabt (ehliyet) sahibi olup çok yanılan ve gâfil olmaması, 4) meçhul olmaması, 5) hadisin şaz olmaması, 6) muallel olmamasıdır. ...

İbn-i Mecdi

on dördüncü ve on beşinci yüzyıllarda yaşamış, fıkıh, nahiv ve astronomi âlimi. İsmi, Ahmed bin Receb bin Tayboğa el-Mecdî’dir. Künyesi Ebü’l-Abbâs olup, lakabı Şihâbüddîn’dir.

İbn-i Miskeveyh

onuncu ve on birinci asırlarda yetişen târihçi ve felsefeci. İsmi, Ahmed bin Muhammed bin Ya’kûb bin Miskeveyh’tir. Künyesi Ebû Ali olup, İbn-i Miskeveyh diye meşhur olmuştur.

Safeviler

Safeviler, Sasani Devleti'nin 7.yüzyılda Arap-İslam saldırılarıyla yıkılmasından itibaren dışardan gelen Arap,Türk ve Moğol hanedanları tarafından yönetilen İran coğrafyasında, 16.yüzyılda özgün bir siyasal yapılanma oluşturan ilk yerli hanedan olmaları yanında, Alevi ve ...

Lala Kara Mustafa Paşa

Lala Mustafa Paşa III. Murat saltanatında 28 Nisan 1580 - 7 Ağustos 1580 tarihleri arasında üç ay dokuz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Kıbrıs Fâtihi, Kafkasya’nın fethinde İran'la yapılan muhârebelerin muzaffer serdârı. Bosna eyâletinin Sokol ...

Değişik Dillerde ülke Adları (D-İ)

Dünyada çoğu ülkenin farklı dillerde farklı isimleri vardır. Bazı ülkelerin politik nedenlerden dolayı zaman içinde isimleri de değişmiş olabilir. Bu madde uluslar, ülkeler ve özerk devletler için bilinen tüm isimleri vermeyi amaçlamaktadır.

Irak (makam)

Irak (Irâk), Klasik Türk müziğinde, aynı adla anılan ve kalın fa diyez notasını andıran perdedeki makamlardan biri.

Columba

Columba may mean: