Irak Selçuklu Devleti

Kısaca: Tarihteki Türk Devletleri ...devamı ☟

Tarihteki Türk Devletleri Irak Selçuklu Devleti, Selçuklu Devleti`nin çöküşünden sonra, bugünkü Irak`ın tamamı ve Suriye`nin bazı kısımları üzerinde kurulmuş olan Türk devletin adıdır. Son hükümdar Sultan Tuğrul`un Rey şehri önünde, 1194 yılında yapılan savaşta Harezmşah sultanı Kutlug İnanç tarafından yenilerek öldürülmesi bu devletin sonunu getirdi. Irak Selçukluları Harezmşahlar tarafından yıkıldı.

türk-tarihi-taslak

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Irak Selçukluları
2 ay önce

öldükten sonra İki Irak (Irak-ı Acem ve Irak-ı Arab)'ı yöneten Selçuklular. Büyük Selçuklu Devleti'nin çöküşünden sonra, bugünkü Irak'ın tamamı ve Suriye'nin...

Horasan Selçukluları
3 yıl önce

olan Irak Selçuklu Devleti sultanlığına getirilirken, Sencer büyük sultan sıfatıyla Horasan'daki Merv'de tahta oturdu (1119). Irak Selçukluları, Azerbaycan'dan...

Selçuklu hanedanı
3 yıl önce

Müzesi. Oğuz Yabguluğu Suriye Selçuklu Devleti Irak Selçuklu Devleti Kirman Selçuklu Devleti Horasan Selçuklu Devleti Atabeylikler Zengiler Böriler İldenizliler...

Büyük Selçuklu Devleti, 1009, 1032, 1035, 1038, 1040, 1048, 1063, 1067, 1071, 1092
Anadolu Selçuklu Devleti
2 ay önce

Anadolu Selçuklu Devleti, Rum Selçuklu Sultanlığı veya Türkiye Selçuklu Devleti (Arapça: السلاجقة الروم el-Salācika el-Rūm, Farsça: سلجوقیان روم Selcūkiyân-i...

Anadolu Selçuklu Devleti, Melikşah, 1078, Kilikya, 1082, Ak Hun İmparatorluğu, Akkoyunlular, Avarlar, Babür İmparatorluğu, Batı Göktürk İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu
Büyük Selçuklu İmparatorluğu
2 ay önce

Büyük Selçuklu Sultanları Anadolu Selçuklu Devleti Suriye Selçuklu Devleti Irak Selçuklu Devleti Kirman Selçuklu Devleti Horasan Selçuklu Devleti Atabeylikler...

Kirman Selçukluları
2 ay önce

Onun yerine geçen oğulları Selçuklulara bağlı kalmışlardır. Bir ara Gurluların hâkimiyetine giren Kirman Selçuklu Devleti, 1187'de Oğuzlar'dan Dînar tarafından...

Ahmed Sencer
2 ay önce

sonradan Irak Selçuklu Devleti adı verilen tabi devletin alt hükümdarı oldu. Ancak Sultan Sencer 1157'de öldükten sonra Irak Selçuklu Devleti bağımsız...

Ahmed Sencer, 1086, 1118, 1131, 1141, 1153, 1157, Alp Arslan, Berkyaruk, Büyük Selçuklu, Büyük Selçuklu Sultanları
Harezmşahlar Devleti
2 ay önce

Muhammed Harezmşah tarafından kurulan bir Türk-İslam devletidir. Bu devlet, Anadolu Selçuklu Devleti ile 1230 yılında yapılan Yassı Çemen savaşı sonucunda...

Oğuz boyu, Osmanlı, Tarih, Hükümdarlar, İran, Türkler, Farslar, Araplar