Iraklık açısı

Biri yer kürenin merkezinde öbürü yeryüzünde bulunan bir kimsenin gözünden çıkan iki doğrunun bir gökcisminin merkezinde birleşerek oluşturdukları açı.

Iraklık açısı

Biri yer kürenin merkezinde öbürü yeryüzünde bulunan bir kimsenin gözünden çıkan iki doğrunun bir gökcisminin merkezinde birleşerek oluşturdukları açı.

Yıldızların, yerküreye olan uzaklıklarını hesaplamada kullanılan bir yöntemdir. Dünyadan güneşe, güneşten yıldıza, yıldızdan da tekrar dünyaya birer çizgi çekildiğinde oluşan üçgenin açıları yardımıyla yıldızların uzaklıkları hesaplanabilmektedir. Bu yöntem ancak 3000 ışık yılı uzaklığa kadar olan hesaplamalar için sağlıklı sonuçlar vermektedir.

Yanıtlar