İran Mitolojisi

Pers mitolojisi, İran platosu ve onun sınır bölgeleri ile Karadeniz'den Hoten'e kadar uzanan Orta Asya bölgelerinde yaşamış ve birbirleriyle kültürel ve dilsel olarak ilişkili olan eski halkların inanç ve ibadet uygulamalarının bütününe verilen isimdir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İran Mitolojisi ilgili konular

 • Atar

  Antik Pers mitolojisinde, ateş ve saflığın tanrısı. Tanrılar kralı Ahura Mazda`nın oğludur. Modern Zerdüşt inancında hâlâ varlığını
 • Ehrimen

  Ehrimen Zerdüştlük inanışında, kötülük ve karanlıkları temsil eder. Zerdüştçülüğün ifade ettiği mutlak ikicilikte, iyilik ilkesi ya
 • Zerdüştlük

  İran dinleri içerisinde, tek tanrı inanışına yer vermesi bakımından, en dikkat çekicisi Zerdüştilik 'tir. Bu din, adını kurucusundan alı
 • Pers mitolojisi

  Pers mitolojisi, İran platosu ve onun sınır bölgeleri ile Karadeniz'den Hoten'e kadar uzanan Orta Asya bölgelerinde yaşamış ve birbirleriyle k
 • Simurg (mitoloji)

  Simurg (Farsça: سيمرغ) veya bir diğer ismiyle Zümrüdü Anka efsanevi bir kuştur. Pers mitolojisi kaynaklı olsa da zamanla diğer Doğu mito
 • Ermeni dini

  Ermeni dini ve mitolojisi, Ermenilerin Hıristiyanlığı kabulünden önceki ve Hıristiyanlığı kabul ettikleri erken dönemlerdeki, Hıristiyanl
 • Drvaspa

  Pers mitolojisi`nde Drvaspa (druuāspā, drvāspā, drwāspā) Avesta dilinde anlaşılmaz anlamına gelen bir Pers tanrıçasının adıd
 • İran mitolojisi

  Pers mitolojisi, İran platosu ve onun sınır bölgeleri ile Karadeniz'den Hoten'e kadar uzanan Orta Asya bölgelerinde yaşamış ve birbirleriyle k
 • Zohak

  Zohak veya Zahhak (Farsça: ضحاک) İran mitolojisinde şeytani bir figür. Avesta gibi antik İran Zerdüşt metinlerinde "Azi Dahaka" olarak da
 • Spenta Mainyu

  Eski Fars mitolojisinde,Spenta Mainyu,("kutsal ruh") yaşamın tanrısı ve iyi ışık olarak kişileştirilmiştir.İkiz kardeşi Angra Mainyu (Ehri
İran Mitolojisi
İran mitolojisi