İrani Diller

İranî diller veya Eranî diller Hint-Avrupa dilleri ailesinden dil öbeği. Günümüzde 150-200 milyon kişinin bu dil grubuna ait dilleri konuştuğu tahmin edilir. İrani diller tarihsel gelişim açısından üç gruba ayrılır: Eski İrani diller, Orta İrani diller ve Yeni İrani diller.

İrani diller veya Erani diller Hint-Avrupa dilleri ailesinden dil öbeği. Günümüzde 150-200 milyon kişinin bu dil grubuna ait dilleri konuştuğu tahmin edilir. İrani diller tarihsel gelişim açısından üç gruba ayrılır: Eski İrani diller, Orta İrani diller ve Yeni İrani diller.

Eski İrani diller, Hint-í‚ri dili olan Sanskritçe`ye yakın akrabaydı ve İ.Ö. 3. yüzyıla değin konuşuluyordu. Zerdüşt dininin kutsal kitabı Avesta`nın dili, Ahamenişler dönemindeki resmi dil, büyük bir imparatorluk kuran Medlerin dili Eski İrani diliydi. Orta İrani dili, İ.Ö. 10. yüzyıl ile 3. yüzyıllar arasında konuşuluyordu. Part dili ve Pehlevi dili Orta İrani dillerinin en önemlileriydi. Sogdca, Manice, Hutence ve Harezmce de Orta İrani dillerine giriyordu. Yeni Farsça, İslam dininin İran`da yayılmaya başlamasıyla ortaya çıktı. Afganistan`ın resmi dili olna Peştuca, Kafkasya`da konuşulan Osetçe, Beluci ve Yağnup dilleri ile Türkiye, İran, Irak ve Suriye`de konuşulan Kürtçe`nin lehçeleri de Orta İrani dillerine bağlı dillerdir.

İrani Dillerin sınıflarıBati grupu 33 dilDoğu-grupu 27 dilİlgili Konu BaşlığıBağlantılar

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İrani Diller ilgili konular

 • Kürtçe

  Kürtçe dili Hint-Avrupa dil ailesinin İrani diller kategorisine ait bir dildir. Tahminlere göre dünya çapında 30-40 milyon civarında Kürtçe
 • Peştuca

  Peştuca (Peştuca: پښتو ; ``Afganca``, ``Paştuca`` ve ``Pahtuca`` olarak da bilinir). Afganistan`da ve Pakistan`ın batı kesiminde yaş
 • Dil aileleri

  Dünyadaki dil ailelerinin dağılımı şu coğrafi bölgelere bağlı olarak ele alınabilir, Avrupa, Güney Asya, Kuzey Asya, Asya, Güneydoğu Asy
 • Hint Avrupa Dil Ailesi

  Hint Avrupa dil ailesi, Dünya'nın en büyük dil ailesidir. Yüzlerce dil ve lehçe içerir. Dünya'da 2,5 milyarı aşkın kişinin ana dili Hint A
 • İran Dilleri

  İran dilleri, Hint-Avrupa dilleri ailesinden dil öbeği. Günümüzde 150-200 milyon kişinin bu dil grubuna ait dilleri konuştuğu tahmin edilir.
 • Goranice

  Goranice (Kürtçe: Hewramî), Kürtçe, Zazaca, Hazarca, Gilanice gibi İrani Diller`in Kuzeybatı grubuna ait bir dildir.
 • İrani Diller

  İranî diller veya Eranî diller Hint-Avrupa dilleri ailesinden dil öbeği. Günümüzde 150-200 milyon kişinin bu dil grubuna ait dilleri konuştu
 • Hint-İran dilleri

  *İran ve çevresinde 150 milyon kişi tarafından konuşulur. Bu grup doğu ve batı İrani diller olmak üzere iki alt gruba ayrılır. * ''Batı gr
 • Hint-Aryan dilleri

  Hint-Aryan dilleri Hint-Avrupa dil ailesi'nin Hint-İran kolunun bir alt ailesini oluşturur. Bugün konuşulan 100'den fazla Hint-Aryan dil ağırlı
 • Zentçe

  Zentçe, Zendce, Zend dili, Avestaca ya da Avesta dili; İran'ın en eski dillerinden biri. Zerdüşt'ün kitabı Avrupa'da Anquetil Duperron'dan beri
İrani Diller
İrani Diller