İrani Diller

Kısaca: İranî diller veya Eranî diller Hint-Avrupa dilleri ailesinden dil öbeği. Günümüzde 150-200 milyon kişinin bu dil grubuna ait dilleri konuştuğu tahmin edilir. İrani diller tarihsel gelişim açısından üç gruba ayrılır: Eski İrani diller, Orta İrani diller ve Yeni İrani diller. ...devamı ☟

İrani Diller
İrani Diller

İrani diller veya Erani diller Hint-Avrupa dilleri ailesinden dil öbeği. Günümüzde 150-200 milyon kişinin bu dil grubuna ait dilleri konuştuğu tahmin edilir. İrani diller tarihsel gelişim açısından üç gruba ayrılır: Eski İrani diller, Orta İrani diller ve Yeni İrani diller.

Eski İrani diller, Hint-í‚ri dili olan Sanskritçe`ye yakın akrabaydı ve İ.Ö. 3. yüzyıla değin konuşuluyordu. Zerdüşt dininin kutsal kitabı Avesta`nın dili, Ahamenişler dönemindeki resmi dil, büyük bir imparatorluk kuran Medlerin dili Eski İrani diliydi. Orta İrani dili, İ.Ö. 10. yüzyıl ile 3. yüzyıllar arasında konuşuluyordu. Part dili ve Pehlevi dili Orta İrani dillerinin en önemlileriydi. Sogdca, Manice, Hutence ve Harezmce de Orta İrani dillerine giriyordu. Yeni Farsça, İslam dininin İran`da yayılmaya başlamasıyla ortaya çıktı. Afganistan`ın resmi dili olna Peştuca, Kafkasya`da konuşulan Osetçe, Beluci ve Yağnup dilleri ile Türkiye, İran, Irak ve Suriye`de konuşulan Kürtçe`nin lehçeleri de Orta İrani dillerine bağlı dillerdir.

İrani Dillerin sınıflarıBati grupu 33 dilDoğu-grupu 27 dilİlgili Konu BaşlığıBağlantılar

Kaynaklar

Vikipedi

Thuy Hutto - 3 ay önce
We truly appreciate your ongoing contributions of valuable information. Your dedication and hard work are commendable, and uno online would like to express our gratitude for your continued efforts.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İran dilleri
3 yıl önce

ve Yağnup dilleri Yeni İrani dillerine bağlı dillerdir. Bu tarihsel sınıflandırmanın dışında diller, genellikle Doğu ve Batı İrani diller olmak üzere...

Luri
3 yıl önce

Lurca, İran'daki bazı bölgelerde konuşulan ve Farsçayla birlikte güneybatı-İrani diller grubuna giren dildir. Encyclopædia Iranica'ya göre Luri ve Bahtiyari...

Hint-Avrupa dil ailesi
3 yıl önce

milyon kişi) konuşulur. İran, Orta Asya ve Kafkasya'da 150 milyondan fazla kişi tarafından konuşulur. Bu grup Doğu ve Batı İrani diller olmak üzere iki alt...

Dil Aileleri, Hint-Avrupa dil ailesi, Afrikaans, Almanca, Arnavutça, Bengali, Bretonca, Bulgarca, Danca, Dil, Ermenice, Farsça
Kafkas dilleri
3 yıl önce

bu bölgede konuşulan İrani dillerdir. Az da olsa Pontus Rumcası konuşan kişi de bulunmaktadır. Bu diller dışında Slav dillerinden olan Rusça ve Ukraynaca'da...

Dil Ailesi, Kafkas Dilleri, Kafkasya, Kartveli dilleri, Kuzeybatı Kafkas dilleri, Kuzeydoğu Kafkas dilleri, Kuzey Kafkas dilleri
İzole Dil
3 yıl önce

İzole dil (yalıtık dil), başka hiçbir dil ile akrabalığı olmayan doğal dillere denir. Sümerce, Baskça ve Elamca sıkça zikredilen izole diller olsa da...

Kürt dilleri
3 yıl önce

harf vardır. Hint-Avrupa Dil Ailesinin İrani grubunda Kürt dillerinin yanı sıra Farsça ve Paştu gibi diller bulunur. Bu diller tahmin olarak aynı kökten...

Kürt dilleri, 1642, Nabi, 1655, 1572, 1712, Yezidilik, Mısır, 1898, 22 Nisan, Kitab el Celve
Hint-Aryan dilleri
3 yıl önce

Assam dili Nepali Seylanca Maldivce Pali Peşeyice Hint Avrupa dilleri Hint-iran dilleri Hindistan'daki diller ^ "Hint-Aryan Şubesi - Dünya Dilleri Hakkında"...

Türk dilleri
3 yıl önce

Türk dilleri veya Türkî diller, Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Çin'in batısına dek uzanan bir alana yayılmış ve içerisinde 35 yaşayan dil barındıran dil ailesi...

Türk Dilleri Ailesi, Türk Dilleri Ailesi, 1922, 1924, 1930, 1936, 1940, 2005, 2010, Afganistan, Almanya