İranlılar

Kısaca: İranlı, İran vatandaşı ya da İran milletinden olan. İranlı, ülkedeki tüm etnik unsurları kapsayan bir terimdir. ...devamı ☟

İranlılar
İranlılar

İranlılar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İranlı

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Persler
3 yıl önce

Arapların İran'ı fethettiği zamanlarda, İran'daki baskın din Zerdüştlük idi. İranlılar, Araplara karşı neredeyse 200 yıl boyunca ayaklandılar. İran'da bu dönemler...

Pers İmparatorluğu, 1935, Büyük İskender, Kiros Silindiri, Tarih, Taslak, İran, Ahameniş İmparatorluğu, Pers Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, İranlılar, Sasani İmparatorluğu, Sasaniler, Sasani Devleti, Persler, Persiya, Pers İmparatorluğu, İran, İran Tarihi, İran Hanedanlıkları, Pers devleti, Sasani Devleti
Valide Han
3 yıl önce

çok dükkân yer almaktadır. Bir dönem İranlı tüccarlara ev sahipliği yapmış olup, içerisinde Valide Han İranlılar Mescidi'ni bulundurmaktadır. İkinci katta...

Şuubiye
3 yıl önce

üstlenmelerinden sonra Şuubiye hareketi kültürel bir nitelik kazandı. Özellikle İranlılar arasında süren hareket eski İran kültürünün canlandırılmasında ve Farsçanın...

Şuubiye, Abbasi, Arap, Emevi, Farsça, Müslüman, Tarih, Taslak, Türk, İran, İslam
Tophane Sokağı
6 yıl önce

Sokağı, Tahran'ın eski yüzünü gösterir. Valiasr Caddesi açılmadan önce İranlılar bu sokakta alışveriş yapardı. Toopkhaneh Sokağı, tıpkı İstanbul'da bulunan...

Arran (Kafkasya)
6 yıl önce

Selçuklular döneminde Gence ve Karabağ illerine ayrıldı. Daha sonra, İranlılar, Osmanlılar ve Ruslar arasında el değiştirdi. Minorsky, V., Studies in...

Avestaca
3 yıl önce

MS 900'lü yıllara kadar Pehlevice konuşuldu ve yazıldı. Bu yıllarda İranlılar Müslüman oldular. Arapçanın etkisiyle gelişimini sürdüren Pehlevice biraz...

Lurlar
3 yıl önce

Erişim tarihi: 2 Ekim 2008.  ^ Egon van Eickstadt, Türkler Kürtler ve İranlılar sayfa 97 ^ Seyahatname/Kürdistan Gezisi ^ QaedRahmat, Issa (2014), Clothes...

Lurlar, Irk, Taslak, İran, İran halkı, Luristan
Guguş
3 yıl önce

yirmi yıl aradan sonra yeni bir albüm çıkardı. Onun müziğe geri dönüşü İranlılar tarafından coşkuyla karşılandı ve albüm satışları rekor kırdı. Kısa sürede...

Guguş, Müzisyen, Taslak, Farsce