Irmaklar

Nehir ya da ırmak, genellikle denizlere, göllere ya da bir başka büyük akarsuya dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su miktarı bakımından büyük akarsulara verilen genel isimdir. Kimi durumlarda ise bir başka suya ulaşmadan yer altında kaybolduğu ya da tamamen kuruduğu da görülmektedir.

Irmaklar

Irmaklar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Nehir

İlgili konuları ara

Yanıtlar