İroni, söylenenin tam tersinin kastedildiği ifade biçimlerine verilen isim.

IRONI (türkçe) anlamı
1. düşündüğünü alay amacıyla tersine söyleme
alaysılama.
IRONI (türkçe) anlamı
2. 1 . Gülmece.
3. 2 . Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme.
IRONI (türkçe) ingilizcesi
1. irony

Ironi hakkında bilgiler

İroni, söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. Söylenen ya da yapılan eylem, ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedefler. Mizahdan farklı olarak, ironi, duruma, daha eleştirel yaklaşır. İroni mimik, jest ve tonlama ile söylemek istenenin altını, dolaylı çizer.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Optimates

Optimates (tekil optimas, ''En iyi adamlar'', İtalyanca: ''ottimati''; ayrıca Rahipler ya da İyi erkekler olarak da bilinirler) Roma Cumhuriyetinin son dönemlerinde ortaya çıkmış olan aristokratik klik. Taraftarları, Halk meclislerinin ve Plebler Tribünlüğünün gücünü ...