İroni, söylenenin tam tersinin kastedildiği ifade biçimlerine verilen isim.

İroni

İroni, söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. Söylenen ya da yapılan eylem, ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedefler. Mizahdan farklı olarak, ironi, duruma, daha eleştirel yaklaşır. İroni mimik, jest ve tonlama ile söylemek istenenin altını, dolaylı çizer.

ironi

1 . Gülmece.
2 . Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme.

ironi

düşündüğünü alay amacıyla tersine söyleme, alaysılama.

ironi

Türkçe ironi kelimesinin İngilizce karşılığı.
irony

İlgili konuları ara

Yanıtlar