İrtica (Türkçe: "önceki yere dönüş") ya da gericilik (Arapça: رجع, raca'a kökünden, Fransızca: Réaction), önceki koşullara dönüşü isteyen, aşırı tutucu ve ilerlemelere karşıt olan, herhangi bir toplumsal ya da siyasi hareket ya da ideoloji ve buna bağlı eylemler.

İrticai

İrticai ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İrtica

irticai

gericilikle ilgili, gerici (davranış).

irticai

Gericilikle ilgili, gerici (davranış, tutum).

irticai

Türkçe irticai kelimesinin İngilizce karşılığı.
reactionary

irticai

Türkçe irticai kelimesinin Almanca karşılığı.
reaktionär

Yanıtlar