Isı sığası veya ``ısı kapasitesi``, bir maddenin sıcaklığını değiştirmek için gerekli olan ısı miktarıdır.

Isı kapasitesi

Isı sığası veya ``ısı kapasitesi``, bir maddenin sıcaklığını değiştirmek için gerekli olan ısı miktarıdır.<math> C = \left(\frac \right) </math>


ifadesi ile genelleştirilir. Bu ifadede <math>\delta Q</math> ısı değişmesini, <math>\delta T</math> sıcaklık değişmesidir. SI sisteminde birimi joule/Kelvin`dirBir cismin birim kütlesinin sıcaklığını birim derece değiştirmek için gerekli olan ısı ise özgül ısı sığası ya da özgül ısı olarak adlandırılır. SI sisteminde birimi joule/gram Kelvin `dır.}

İlgili konuları ara

Yanıtlar