İsa Mesih

Kısaca: İsa Mesih Hristiyanlar için, Tanrı'nın Oğlu, Tanrı ile insanlar arasında Aracı, Beklenen Mesih, Kurtarıcı, Rab, Tanrı ile aynı "öz"den olan, Güçlü Tanrı, bir insan, bir peygamber, bir kul, bir kral, Kutsal Üçlü Birlikteki kişilerden "Oğul"dur.Yahudiler için bir sahte peygamberdir.Müslümanlar için Mesih ve bir peygamberdir, Hz. ...devamı ☟

İsa Mesih
İsa Mesih

İsa Mesih Hristiyanlar için, Tanrı'nın Oğlu, Tanrı ile insanlar arasında Aracı, Beklenen Mesih, Kurtarıcı, Rab, Tanrı ile aynı "öz"den olan, Güçlü Tanrı, bir insan, bir peygamber, bir kul, bir kral, Kutsal Üçlü Birlikteki kişilerden "Oğul"dur.

Yahudiler için bir sahte peygamberdir.

Müslümanlar için Mesih ve bir peygamberdir, Hz. İsa diye bilinir.

Dünyadaki batı normu tarih İsa Mesih'e göre düzenlenmiştir. Açıklamak gerekirse; Milat, İsa'nın Doğumu'dur. Milattan önce (M.Ö.) demek, İsa'dan önce (İ.Ö.) demektir. Aynı şekilde, Milattan sonra (M.S.) demek, İsa'dan sonra (İ.S.) demektir.

Kaynak

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sa_Mesih

İlgili başlıklar

Detaylı bilgi içinHz. İsa başlığını inceleyiniz.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mesih
4 ay önce

karakterdir. Zerdüştlükte ise beklenen kurtarıcı birçok özellikleri ise İsa Mesih ile benzer özellikler taşır: "Ölülerin dirilişi ve ve son yargılama ile...

Mesih, Al-i İmran Suresi, Aramice, Din, Hıristiyan, Kur'an, Matta İncili, Meryem, Musevi, Roma İmparatorluğu, Taslak
Mesih Çağı
4 ay önce

kardeşlik dönemi olan Mesih Çağı zaten buradadır. İsa'nın çarmıha gerilmesiyle Mesih Çağı başlamıştı, ancak resmi eskatolojiye göre, Mesih'in parusisi (2.gelişi)...

Kristoloji
4 ay önce

Kristoloji, Hristoloji veya Mesih bilimi, Hristiyan teolojisisinin bir bölümüdür. İsa incelemeleri ile ilgili olsa da asıl alanı Mesihlik ve Mesihliğe...

Kristoloji, Hristiyanlık, Taslak, İsa, Diriliş (Hristiyanlık), Enkarnasyon, Mesihlik, Hristiyan teoloji
Hristiyanlık
4 ay önce

Tanah'ta kehanet edilen İsa'nın Mesih olarak gelişinin Yeni Ahit (Yeni Antlaşma) olduğuna inanırlar. Hristiyanlar İsa'nın Tanrı'nın Oğlu ve Eski Ahit'te...

Sahte Peygamber
3 yıl önce

sahte Mesih addedilen kişiler kendilerine az veya çok taraftar bulmuşlardır. Yahudilik bir Mesih beklentisi içinde olmakla beraber, Yahudilere göre İsa beklenen...

Sözde Peygamberler, Bahailik, Bahaullah, Budizm, Din, Hz.Muhammed, Hıristiyan, Kur'an, Kutsal Ruh, Mani, Mesih
Barnabas İncili
4 ay önce

doğrusu onun rolünü İsa Mesih’e vermiştir. Yeni Ahit’te Vaftizci Yahya, İsa Mesih’in gelişini müjdelerken, bu düzmece “incil” İsa Mesih’e, Muhammed’i müjdeletmektedir...

Mesih Mehmed Paşa Camii
3 yıl önce

Mesih Mehmet Paşa Camii, Mimar Davud Ağa'nın III. Murad'ın sadrazamlarından Hadim Mehmed Mesih Paşa adına yaptığı, Karagümrük'te bulunan bir camidir. Kıble...

Mesih Mehmed Paşa Camii, 1586, Hırkai Şerif Camii, III. Murad, Karagümrük, Mimar Davud Ağa, Mimarlık, Taslak, Mesih Mehmed Paşa
Vaftiz
4 ay önce

mezhebinde ise ancak bilinçli bir şekilde Mesih İsa'ya iman eden vaftiz edilir. Hristiyanlar Mesih İsa'nın bir buyruğuna göre vaftiz törenini uygulamaktadırlar...

Vaftiz, Abdest, Farsça, Hindu, Hinduizm, Hristiyanlık, Mezhep, Musevi, Musevilik, Taslak, Türkçe