ISAF

International Security Assistance Force ya da ISAF, Afganistan Savaşı sonrasında, NATO önderliğinde Afganistan'da kurulmuş; amacı güvenliği sağlamak ve insani yardımlarda bulunmak olan örgüttür.

ISAF

ISAF ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti

ISAF

(bir dileği, isteği) yerine getirme.

Yanıtlar