İsevilik

Kısaca: Hz.İsa`yı Hristiyan Teslis`indeki gibi Tanrı olarak değil, Musa gibi bir peygamber kabul eden İnanç Sistemidir. Kur`an`da İseviler `Müslüman` kabul edilir. ...devamı ☟

İsevilik
İsevilik

Hz.İsa`yı Hristiyan Teslis`indeki gibi Tanrı olarak değil, Musa gibi bir peygamber kabul eden İnanç Sistemidir. Kur`an`da İseviler `Müslüman` kabul edilir.

Hristiyanlar, Tevrat ve Zebur diye bilinen kitapları Eski Antlaşma Külliyatı içindeki şekliyle , aynen kabul ederler, yani şu anda dünyada bulunan halleriyle kabul ederler. "Yeni Ahid" i aynı zamanda İncil olarak da anarlar.

İseviler ise mevcut Tevrat ve İncil üzerinde tahrifat olduğuna inanırlar.

Aziz.Agustine`in bu konudaki yorumu şudur; "Yenisi (Yeni Ahid) eskisinde (Eski Antlaşma) saklıdır, eskisi (Eski Antlaşma), yenisinde (Yeni Ahid) açıklanır."

Pavlus zamanında "çarmıhta ölüm","çarmıhta ölümle günahlara kefaret olma "Tanrı`nın oğlu" gibi öğretilere şiddetle karşı çıkan, İsa`nın sadece bir hak peygamberi olduğunu söyleyen İseviler de bir yandan İsa`nın öğretisini yaymaya çalışıyordu Pavlus yazılarında bu gruba yani İsevilere olan nefretini şöyle dile getirmişti:

"2Ko 11:4 Çünkü size gelen ve bizim tanıttığımızdan değişik bir İsa`yı tanıtanları pekala hoş görüyorsunuz. Ayrıca, aldığınız ruhtan farklı bir ruhu ve kabul ettiğinizden farklı bir müjdeyi kabul ederek bunları hoş görüyorsunuz.

2Ko 11:5 Bu sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı olduğumu sanmıyorum!

2Ko 11:6 Acemi bir konuşmacı olabilirim, ama bilgide acemi değilim. Bunu size her durumda her bakımdan açıkça gösterdik.

2Ko 11:22 Bunlar İbrani midirler? Ben de İbraniyim. İsrailli midirler? Ben de İsrailliyim. İbrahim`in soyundan mıdırlar? Ben de onun soyundanım.

2Ko 11:23 Mesih`in hizmetkarları mıdırlar? Aklımı kaçırmış gibi konuşuyorum. Ben O`nun daha üstün bir hizmetkarıyım. Ben daha çok emek verdim, hapse daha çok girdim, sayısız kere dayak yedim, çok kez ölümle burun buruna geldim."

Ancak İsa`nın sadece bir hak peygamberi olduğunu söyleyen İseviler`in Pavlus karşısında şansı olmadı çünkü o zamanki halkın çok büyük bir kısmı pagan dinine mensuptu İseviliğe pek çok pagan öğe ekleyen Pavlus`un dini Pavlusçuluk bu nedenle halka daha yakın geldi.Pavlusçuluk günümüzde "hristiyanlık" dini olarak devam etmektedir en fazla taraftara sahip olan din bugün Pavlusçuluk yani hristiyanlıktır.

İslam dini İseviliği de içermektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hristiyanlık
6 ay önce

TDK Büyük Türkçe Sözlük ^ "İsevilik". 15 Ocak 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. luggat.com. ^ "İsevilik". 5 Ağustos 2020 tarihinde...

The Lost Children of Babylon
3 yıl önce

politik problemler, varlık dünyası, Nubyan kültürü, metafizik, İslam-İsevilik vb. öğeleri sıkça kullanıyorlar. İlk olarak 1996 yılında yine ünlü bir...

Maria Taferl
3 yıl önce

Gruber'dir. (ÖVP) ÖVP 10 SPÖ 5 Maria Taferl'de bir ilkokul müzesi vardır. İsevilik'te, Maria Taferl tanınmış bir hac yeridir. Maria Zell'le birlikte, Maria...

Politeizm
6 ay önce

inançlar yeni kimliklere bürünerek yeniden ortaya çıkarlar. Musevilik, İsevilik ve Muhammedilik kurucuları kadar bu karşılaşmanın da ürünü olan dinlerdir...

Çoktanrıcılık, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Ezoterizm, Fransızca, Gnostisizm, Henoteizm
Putperestlik
6 ay önce

inançlar yeni kimliklere bürünerek yeniden ortaya çıkarlar. Musevilik, İsevilik ve Muhammedilik kurucuları kadar bu karşılaşmanın da ürünü olan dinlerdir...

Putperestlik, Akide, Farsça, Hristiyanlık, Hz. Ömer, Hz. İbrahim, Kabe, Monoteist, Monoteizm, Musevilik, Paganizm
Tevhit
6 ay önce

inançlar yeni kimliklere bürünerek yeniden ortaya çıkarlar. Musevilik, İsevilik ve Muhammedilik kurucuları kadar bu karşılaşmanın da ürünü olan dinlerdir...

Monoteizm
6 ay önce

inançlar yeni kimliklere bürünerek yeniden ortaya çıkarlar. Musevilik, İsevilik ve Müslümanlık kurucuları kadar bu karşılaşmanın da ürünü olan dinlerdir...

Tektanrıcılık, Monoteizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Ezoterizm, Felsefe, Fransızca