Ishak

İshak (Arapça: إسحاق, İbranice: יצחק) üç İlâhi dinin de atası kabul edilen İbrahim'in iki oğlundan biridir. Diğer oğlu İsmail'dir.

}İshak (Arapça: إسحاق, İbranice: יצחק) üç İlahi dinin de atası kabul edilen İbrahim'in iki oğlundan biri. Diğer oğlu İsmail'dir. İshak, Allah'ın İbrahime vaat ettiği ve kısır olan eşi Sara'dan mucizevi bir şekilde doğan oğuldur. Yakup Peygamberin babasıdır. Yani İsrailoğulları, İshak peygamberin soyundan gelmektedir. Türkçe'deki anlami güler olan, ibranice bir isimdir. İshak; uzun boylu,kara gözlü,buğday benizli,yüzü güzel,konuşması düzgün,saçı sakalı bembeyazdı. İshak'ın Yakup ve 'Ays adına iki oğlu olmuştur. İshak Kur'an-ı Kerimde de övülmüştür "Ey muhammed! Güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakubu da an! Biz onları ahiret yurdunu düşünen samimi kimseler kıldık. Doğrusu onlar bizim yanımızda seçkin iyi kimselerdir." (Sad,38/45-47) İshak babasının ölümünden sonra Sam bölgesinden sonra peygamber olarak vazifelendirilmiştir. Allah' onu seçkin ve iyi bir insan olarak eylemiştir. } } }

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

ishak

( İbranice) Erkek ismi 1. İbranice "Gülme" anlamına geldiği söylenir. 2. Hz. İbrahim'in 2 oğlundan biri olan ve Ya'kub (a.s.)'un babası. Peygamberdir. Kur'an'da 17 yerde ismi geçen peygamberlerdendir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ishak ilgili konular

 • Bursa

  Bursa Osmanlı Devletinin bir ara başkentliğini yapan, evliyalar diyarı, tarihî abideler şehri, tabiî güzellikleri ve binlerce senedir bilinen
 • Ebu davud

  Ebu DAvud Kütüb-i Sitte denilen Ünlü altı hadis-i şerif kitabından biri olan Sünen-i Ebu Davud’un sahibi. İsmi, Süleyman bin Eş’as bin
 • Hacer

  Hâcer, Acer olarak da bilinir, (Arapça: هاجر, İbranice: הָגָר Hagar), İslam ve Musevi kaynaklarına göre Hacer, İbrahim'in karısı, İ
 • Peygamber

  Peygamber bir dinde Tanrı’nın mesajlarını ve buyruklarını insanlara ileten elçi. Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. K
 • Sad suresi

  Sad Suresi, Kur`an-ı Kerim`in otuz sekizinci sûresiMekke döneminde inmiştir.
 • Saffat suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır.
 • Zehebi

  Zehebi fıkıh, hadis ve tarih alimi. İsmi, Muhammed bin Ahmed bin Osman bin Kaymaz bin Abdullah et-Türkmani el-Mısri, künyesi Ebu Abdullah, lakab
 • Ankara

  Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, dünyanın 40. büyük şehri. Nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 4.466.756 kişidir. Topraklarının b
 • Beykoz

  Beykoz, İstanbul'un bir ilçesidir. Çatalca-Kocaeli bölümünün Kocaeli Yarımadası batısında yer almakta olup; batıdan İstanbul Boğazı, do