İshak Paşa

on beşinci yüzyıl Osmanlı vezîriâzamlarından. Aslen Rum olup, Enderûn’da Müslüman olarak yetiştirilen İshak Bey, Sultan İkinci Murâd Han zamânında hazînedârlıktan vezirliğe yükseldi.İstanbul’un fethi sırasında Anadolu beylerbeyiydi.

İshak Paşa 15. yüzyıl Osmanlı veziriazamlarından. Aslen Rum olup, Enderun’da Müslüman olarak yetiştirilen İshak Bey, Sultan İkinci Murad Han zamanında hazinedarlıktan vezirliğe yükseldi.

İstanbul’un fethi sırasında Anadolu beylerbeyiydi. Fetihten sonra iki sene kadar sadaret vekilliği yaptı ve 1455’te bu görevini Mahmud Paşaya devretti. 1470’te Rum Mehmed Paşanın azli üzerine veziriazam oldu. Bu sıralarda Anadolu’da başkaldıran Karaman ve Germiyanoğullarının hareketi bastırıldı. Anadolu’daki Aksaray kasabasından bazı sanat erbabı, ailesi ile birlikte İstanbul’a getirilip yerleştirildi ve buraya Aksaray denildi.

İshak Paşa, 1472’de Akkoyunlu üzerine yapılacak seferden önce görevden alınıp, sadarete ikinci defa Mahmud Paşa getirildi. Sultan İkinci Bayezid’in tahta geçmesinden sonra, 1481’de tekrar sadrazamlığa getirilen İshak Paşa, 1492 senesine kadar hizmet gördükten sonra, emekli olarak Selanik sancağına gönderildi. 1497’de orada vefat etti.

İshak Paşanın İnegöl’de medresesi, İstanbul Ahırkapı civarında bir camisi vardır. Caminin etrafındaki mahalle kendi adı ile anılmaktadır.

Bunlar dışında Selanik’te bir imaret ve başka hayratlar da yaptırmıştır.

İlgili başlıklar

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları
 • Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri

 • Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  İshak Paşa ilgili konular

  • Paşa

   Paşa, Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan.
  • Liste - Osmanlı Vezirleri

   I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A
  • Abbas Hilmi Paşa

   I. Abbas Hilmi Paşa - Mısır Hidivi
  • Hezarpare Ahmet Paşa

   Hezarpare Ahmet Paşa veya ölümünden onceki ismi Tezkereci Ahmet Paşa I.
  • Malkoç Ali Paşa

   Malkoç Ali Paşa I.
  • Sofu Mehmed Paşa

   Sofu Mehmet Paşa veya Mevlevi Mehmed Paşa (ö. 11 Mayıs 1655, İstanbul), I.
  • Sofu Mehmet Paşa

   Sofu Mehmet Paşa veya Mevlevi Mehmed Paşa (ö. 11 Mayıs 1655, İstanbul), I.