İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı, saraydan öte bir külliyedir. İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra son devirde yapılmış sarayların en ünlüsüdür.

Doğubeyazıt İlçesi'nin 5 km. doğusunda, bir dağın yamacındaki tepe üzerine kurulan Saray, Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devrindeki son büyük anıt yapısıdır. 18. yy. Osmanlı mimarisinin en belirgin ve seçkin örneklerinden olduğu kadar, sanat tarihi yönünden de değeri büyüktür. Sarayın Harem Dairesi Takkapı kitabesine göre yapılış tarihi Hicri 1199, Miladî 1784'tür.

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı, saraydan öte bir külliyedir. İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra son devirde yapılmış sarayların en ünlüsüdür.

Doğubeyazıt İlçesi'nin 5 km. doğusunda, bir dağın yamacındaki tepe üzerine kurulan Saray, Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devrindeki son büyük anıt yapısıdır. 18. yy. Osmanlı mimarisinin en belirgin ve seçkin örneklerinden olduğu kadar, sanat tarihi yönünden de değeri büyüktür. Sarayın Harem Dairesi Takkapı kitabesine göre yapılış tarihi Hicri 1199, Miladi 1784'tür.

Saray binasının bulunduğu zemin vadi yakası olduğundan, kayalık ve sert bir yerdir. Eski Beyazıt şehrinin merkezinde olmasına rağmen, bu yapının üç tarafı (kuzey, batı, güney) dik ve meyillidir. Sadece doğu tarafında müsait bir düzlük vardır. Sarayın giriş kapısı buradadır. Aynı zamanda en dar cephesidir.

Saray, kalelerin özelliğini kaybettiği; ateşli silahların bulunduğu bir çağda yapıldığından, doğu yönündeki tepelere karşı müdafaası zayıftır. Cümle kapısı müdafaa bakımından en zayıf noktasıdır. Cümle kapısı bölümü, İstanbul ve Anadolu'da kurulan saraylarınkinden farksız olup, taş işçiliği ve oymacılığı yönünden muntazamdır.

Türklere özgü tarihi saray örnekleri bugün ülkemizde pek az sayıda kalmıştır. Bunlardan biri de İshak Paşa Sarayı ve Külliyesi'dir.

İshak Paşa Sarayı şu mimari bölümlerden meydana gelir:

1- Dış cephe, 2- Birinci ve ikinci avlu, 3- Selamlık dairesi, 4- Cami binası, 5- Aşevi (Darüzziyafe), 6- Hamam, 7- Harem dairesi odaları, 8- Merasim ve eğlence salonu, 9- Takkapılar, 10- Cephanelik ve erzak odaları, 11- Türbe binası, 12- Fırın, 13- Zindan, 14- İç mimariden bazı bölümler (kapılar, pencereler, dolaplar, şerbetlikler, şömineler vs.)

Saray Osmanlı, Fars ve Selçuklu uygarlığının mimari üslubunu bünyesinde toplayan bir özellik taşır. Cildıroğullarından II. İshak Paşa ile Çolak Abdi Paşa'ca 1685'te yaptırılan saraya, 1784'te son şekil verilmiştir. Yapı yaklaşık olarak 115x50 m. ölçülerinde bir alana kurulmuştur. Kesme taştan yapılan sarayın doğu cephesindeki portali kabartma ve süslemeleriyle Selçuklu sanatının özelliklerini yansıtır.

Saray iki avlu ve bu avluda bulunan yapılar topluluğundan meydana gelmiştir. Birinci avludaki yapıların bazıları yıkılmıştır. Dört tarafı yapılarla çevrili ikinci avlu dikdörtgen planlıdır. Girişe göre sağ tarafta selamlık ve onun arkasında haremlik vardır. Bunların sonunda cami ve türbe bulunmaktadır. Türbe Selçuklu kümbet mimarisi üslubunda inşa edilmiştir. Saray bölümü iki kattan oluşmaktadır. 366 oda da bu iki kat içinde yer almaktadır. Her odada taştan yapılmış ocaklar vardır. Taş duvarlardaki boşluklar bütün yapının merkezi bir ısıtma sistemine sahip bulunduğunu göstermektedir. Divan salonu 20x3 m. boyutlarındadır. Duvarları ve tabanı taştandır. Duvarları Türk hat sanatının örnekleriyle, sülüsle yazılmış ayet ve beyitlerle süslüdür. Burada yer alan "İshak meram üzere kerem kıldı cihanı-Binyüzdoksandokuz buna oldu tarih" beytinden sarayın miladi 1784 yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır. Sarayın ikinci avlusundaki türbe, kesme taştan yapılmıştır. Bu sekizgen türbe, Selçuklu türbe mimarisi geleneğinin tipik örneği olan kümbet şeklindedir ve iki katlıdır. Duvarları geometrik motiflerle süslüdür. Bu türbede Çolak Abdi Paşa, İshak Paşa ve yakınları yatmaktadır.
ishak paşa sarayında avrupa mimarisi görülürmü?18 .yy da osmanlıda avrupa mimarisinin etkisi var..pekü bu saray için geçerlimi?
slm arkadaşlar bu saray benim dedelerimden kalma bir saraydır evet bu doğru.bu sarayı ilk ishak paşanın dedesi başlatmış sonra babası devam etmiş vede kendisi bitirmiştir.eksik bilgiler var .sarayın altın harflerden yazılı ferman şeklindeki tapusuda enson rahmetlik dedem devlet korkusundan yakmıştır.bunu ö bölgenin en yaşlılarıda tastik etmiştir.görüş bildirmek isteyenler .ciyrim_24@hotmail.comdayım
ishak paşa sarayına gittim çok güzel bir yer olmasına rağmen büyükte.çok değişik şeyler var ağrıda ben ağrılıyım
ishak paşa saray 99 yılda yapılmiş asıl isahak paşa sarayı çolak abdi paşa başlatmiş
ömru yetmedinden dolayı 9 oğlu ömürleri buyunca inşata devam
edmişler bu oğuların tam 8 ci oğlunun son ömründe saray tamamlanyor ve saltanatı yönetimi çolak apti paşanın en kuçuk oğlu ishak paşaya kalıyor saray osmanlı imparatorluğüna bağlı doğuanadolu ve iranın tebriz kentine kadar yönetmiştir
aslen köken olarak kürt ve kürtlerin en zengin kürtlerin ilk sarayıdır sarayın özelilkleri 365 odası harem dayreleriyle dunyada ilk kalurifer sistemi bulan ve uygulanan saraydır duvar örmeleri şimdiye kadar çözülmemiştir mimari yapısı
her miletin bir sitilinden ibarete yapılmiştir bu saraya yavuz sultan selim irana savaşa giderken askerleriylen beraber konaklanmiş ve saraydan asker talebinden bulunarak destek edilmiş ve iranı yenilgiye uratmiştir bu saray ayni zamanda hem saray hem şato olarak yapılmiştir saray ruslar tarafından işkal edilmiş altınadan som dış kapısını ve iç mazemeleri ve kütüphanesini soyarak talan etmişlerdir
yerlisi olan doğu anadoluda yaşıyan ermeni ve yezidiler tarafından kürt muslumanlara haraç ve baskıları yoğunlaşınca ermeni ağası kok ağa yönetimi sarayada haraç bağlayınca saray katibi olan ahmedi hani hazretleri purbela mehmet paşaya bundansonra ermenilere savaş açmayı önerince paşa kabul ederek 2000 suvari 3000 piyade askerlerle kok ağaya savaşa çıkarlar ermeniler 7000 piyade 3000 suvarıyla
savaş açıyor purbela paşa ve ahmedi hani hz beraber bunları geri puskurterek kimi musluman olunca karışmazlar ve diyer ermenileri doğu anadoluda rusyaya kovarlar işte bu mubarek insanlar sayesinde bu bölgemizde ermeni yezidi yoktur

not ishak paşa sarayı konusu çok uzun ve kitaplar yamak lazım butun bilgileri bende mevcutur hepsi gerçek hikaye deyil ye piyasada bazı verilen bilgiler doğru deyildir osmanlı ve ahmedi hani kitapların dan kaynaklardan mevcutur ve ahmedi hani hazretleri butun kitabları kayıp ve bir ALLAHIN evliyasıdır kendisi filozof deyil bir islam alimidir. şuanki kitabı memo zini nubara çuk nubara mezın tek vardır diyer yazılan kitaplar zatın adına başka mevzuatlara çeke bilmek için şimdi yazılan kitaplardır bilgi için sifre04@hotmail.com arayıp gerçek bilgiler sunabilirim herkese teşekür ederim

İlgili konuları ara

Yanıtlar