ISKAN (türkçe) anlamı
1. 1. Yurtlandırma
2. yerleştirme
3. 2. Yurtlanma
4. yerleşme
5. 3. Yurtlandırma
6. yerleştirme.
ISKAN (türkçe) ingilizcesi
1. housing
ISKAN (türkçe) almancası
1. ansiedlung

Şarkı Sözleri

Ruhi Su tarafından söylenen iskan adlı şarkının sözleri.

kalktı göç eyledi avşar elleri
ağır ağır giden eller bizimdir
arap atlar yakın eder ırağı
yüce dağdan aşan yollar bizimdir
belimizde kılıcımız kirmani
taşı deler mızrağımın temreni
hakkımızda devlet etmiş fermanı
ferman padişahın, dağlar bizimdir
dadaloğlu'm bir gün kavga kurulur
öter tüfek, davlumbazlar vurulur
nice koçyiğitler yere serilir
ölen ölür, kalan sağlar bizimdir


İlgili Konu Başlıkları Tümü

Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Memleketin imarıyla ilgili işleri yürütmekle görevli bulunan kuruluşların bağlı olduğu en yüksek idari merci. Bayındırlıkla ilgili hizmetleri yürütmek üzere l88l’de 3l maddelik bir nizamname ile “Nafia Nezareti” kurulmuştur. Ankara’da ...

İskan Politikası

Rumeli`ye geçiş sonucunda, ele geçirilen toprakların, salt askeri güçle korunamayacağı anlaşılmış ve bölgede bir iskan politikası uygulanmıştır