ISKAN (türkçe) anlamı
1. 1. Yurtlandırma
2. yerleştirme
3. 2. Yurtlanma
4. yerleşme
5. 3. Yurtlandırma
6. yerleştirme.
ISKAN (türkçe) ingilizcesi
1. housing
ISKAN (türkçe) almancası
1. ansiedlung

Şarkı Sözleri

Ruhi Su tarafından söylenen iskan adlı şarkının sözleri.

kalktı göç eyledi avşar elleri
ağır ağır giden eller bizimdir
arap atlar yakın eder ırağı
yüce dağdan aşan yollar bizimdir
belimizde kılıcımız kirmani
taşı deler mızrağımın temreni
hakkımızda devlet etmiş fermanı
ferman padişahın, dağlar bizimdir
dadaloğlu'm bir gün kavga kurulur
öter tüfek, davlumbazlar vurulur
nice koçyiğitler yere serilir
ölen ölür, kalan sağlar bizimdir


İlgili Konu Başlıkları Tümü

Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Memleketin imarıyla ilgili işleri yürütmekle görevli bulunan kuruluşların bağlı olduğu en yüksek idari merci. Bayındırlıkla ilgili hizmetleri yürütmek üzere l88l’de 3l maddelik bir nizamname ile “Nafia Nezareti” kurulmuştur. Ankara’da ...

İskan Politikası

Rumeli`ye geçiş sonucunda, ele geçirilen toprakların, salt askeri güçle korunamayacağı anlaşılmış ve bölgede bir iskan politikası uygulanmıştır

çavuş

Çavuş, Türk Silahlı kuvvetlerde erler sınıfında ikinci yüksek rütbedir.

Gülnar

Gülnar, Mersin ilinin bir ilçesi. Toros Dağlarının 950 m yüksekliğinde buluna Taşeli Platosu'nda kurulmuş, üzümü ile tanınan Gülnar, doğal güzellikleri ile görülmeye değer bir Türkmen yayla kentidir.

Haliç

Haliç, İstanbul'un İstanbul ve Beyoğlu semtlerini ayıran koy, yani İstanbul'un iç limanıdır. Bizanslılar zamanında Khrysokeras (Altınboynuz) adı verilen bu koya, Osmanlı devrinde Halic-i Konstantiniye de denirdi.

üsküdar

Anadolu yakasında, Kocaeli Yarımadası’nın batı kesiminde yer alır, Üsküdar İlçesi, doğuda Ümraniye, güneyde Kadıköy ilçeleri, batı ve kuzeybatıda İstanbul Boğazı, kuzeyde de Beykoz İlçesi’ne komşudur. İlçe bu sınırlar içinde 35 km’lik bir alan kaplar. Batısı ...

Sivas

Sivas Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan bir il. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç Anadolu Bölgesi'nin yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları ...

Koru

Koru, şehir içinde ya da şehirlerin yakın çevresinde yer alan, çevresi sınırlandırılmış büyük ağaç topluluklarıdır. Tarihî kentlerde görülen korular genelde korunmuş orman parçalarıdır.

Beşiktaş

Beşiktaş, İstanbul’un en eski semtlerinden biri ayrıca bir ilçesidir. İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında, Tophane ile Ortaköy’ün ibnearasındadır. Batı’da Şişli ve Kağıthane, güneybatıda Beyoğlu, kuzeyde Sarıyer ile komşudur. Yüzölçümü 11.000 kilometrekare, ...