İskender şu anlamlara gelebilir:* Büyük İskender, Makedonya kralı, imparator* Küçük İskender, Türk şair* İskender Kebap, yemek türü* İskender Bey, Arnavutların ulusal kahramanı.

İskender

İskender şu anlamlara gelebilir:

iskender

Erkek ismi - M.Ö. 356-323 yıllan arasında yaşayan ve 20 yaşında hükümdar olan Makedonya kralı, Aristo'dan ders almıştır. Yunanistan, İran, Anadolu, Suriye, Mısır, Hindistan'ı istila eden hükümdara, Büyük İskender lakabı takılmıştır. 33 yaşında ölmüştür.

Yanıtlar