* İskenderiye Kütüphanesi - M.Ö. 3. yüzyılda İskenderiye'de kurulmuş olan kütüphane

İskenderiye kütüphanesi (anlam ayrımı)

Yanıtlar